Veiklą pradėjo Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas

2022-11-15

Šiaulių valstybinėje kolegijoje veiklą pradėjo Atitikties mokslinių tyrimų etikai komitetas.

Tai naujas darinys ne tik Kolegijoje, bet ir daugelyje kitų aukštųjų mokyklų, sudarytas vadovaujantis Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus.

Komitetas atlieka socialinių ir humanitarinių mokslų tyrimų atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimą prieš prasidedant tyrimui, kai mokslinio tyrimo dalyviai yra žmonės, kitų mokslų sričių tyrimų vertinimą, jei juose naudojami socialinių mokslų tyrimų metodai. Vertinami ir apskritai visų mokslų sričių tyrimai, jeigu tų tyrimų metu renkami ir (ar) tvarkomi asmens duomenys.

Kolegijoje komitetą sudaro aštuoni išrinkti arba direktoriaus įsakymu paskirti nariai – Kolegijos darbuotojai arba socialiniai partneriai: Silva Adomavičienė, dr. Rasa Balvočiūtė, dr. Donatas Dervinis, dr. Lina Garšvė, dr. Vitalija Gerikienė, dr. Nedas Jurgaitis, dr. Jurgita Macienė ir Laima Naujokienė.

Pirmajame Komiteto posėdyje pirmininke buvo išrinkta dr. Jurgita Macienė, pirmininkės pavaduotoja – dr. Lina Garšvė, sekretore – Silva Adomavičienė.

Artimiausiame Komiteto posėdyje bus svarstomas Atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimo tvarkos aprašas, su kuriuo bus supažindinta ir akademinė Kolegijos bendruomenė.


Atgal