Valstybės parama informatikos ir inžinerijos mokslų studentams

2020-08-18

Nutarta dar daugiau dėmesio skirti regionams reikalingų specialistų studijoms – studentai gaus tikslines 200 Eur stipendijas. Tikimasi, kad finansinė parama paskatins rinktis aukštą pridėtinę vertę kuriančias specialybes.

Kvalifikuotų gamybos srities specialistų – ypač šiuolaikines technologijas išmanančių inžinerijos srities profesionalų – trūkumas viešojoje erdvėje jau kurį laiką minimas kaip viena iš greitų sprendimų reikalaujančių šalies darbo rinkos problemų.

Rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras pasirašė įsakymą, kuriame konkrečiai nurodytose aukštosiose mokyklose vykdomų informatikos ir inžinerijos krypčių programų  studentams, studijuosiantiems valstybės finansuojamose vietose, visą studijų laikotarpį bus skiriama 200 eurų tikslinė stipendija.

Minėta finansinė parama aukštojo mokslo siekiantiems asmenims bus skiriama net keturių Šiaulių valstybinėje kolegijoje (ŠVK) vykdomų programų studentams, studijuosiantiems valstybės finansuojamose vietose. Tikslines stipendijas visą studijų laikotarpį gaus ŠVK Informacinių sistemų technologijos, Programų sistemų, Automatikos ir elektros inžinerijos, Automobilių techninio eksploatavimo programų studentai. Šios programos susijusios su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtos regiono investiciniam patrauklumui didinti. Be kita ko, kolegija gali pasidžiaugti neseniai atnaujinta ir išskirtinai modernia informatikos ir inžinerijos mokslų studijoms skirta studijų baze, leidžiančia suformuoti puikius darbo su naujausiomis technologijomis įgūdžius.

Tikimasi, kad tikslinės stipendijos labiau paskatins susidomėjimą pramonei reikalingomis informatikos ir inžinerijos studijomis, padidins regiono investicinį patrauklumą ir gerins jo perspektyvas. Tai ypač aktualu Šiauliams, kurie pagrįstai vadinami inžinerinės pramonės miestu. Subalansuotam Lietuvos vystymuisi ypač svarbu išnaudoti visų šalies regionų ekonominį potencialą.

Numatoma, kad šiemet iš viso bus skirta 420 tokių stipendijų, jos bus mokamos visą studijų laikotarpį, taip siekiant studentus motyvuoti nenutraukti studijų ir sieti tolimesnę karjerą su studijų regionu.

Kaip skelbia „Investuok Lietuvoje“, inžinerinei pramonei rengiamų specialistų poreikis yra gerokai didesnis už dabartinę pasiūlą. Jau veikiančios Lietuvoje gamybos įmonės riboja savo plėtros galimybes, o naujos įmonės sunkiai renkasi mūsų šalį dėl nepakankamos kvalifikuotų, aukštąjį inžinerinį ir IT srities išsilavinimą turinčių darbuotojų pasiūlos. Inžinerinės pramonės įmonės jau dabar susiduria su darbuotojų trūkumu.

Nors Lietuvos regionai galėtų būti patrauklūs inžinerinės pramonės investicijoms, įvertinus šio sektoriaus poreikį, esama žmogiškųjų išteklių pasiūla neatitinka prognozuojamos paklausos, jaučiamas didelis aukštąjį mokslą baigusių specialistų trūkumas, o regionų aukštosiose mokyklose nesurenkamos studentų grupės į aktualias studijų programas. Tikimasi, kad tikslinių stipendijų skyrimas informatikos ir inžinerijos studijų programas besirenkantiems studentams didins regionų aukštųjų mokyklų patrauklumą ir galimybes pritraukti studentus į šias programas. Didesnė aukštąjį mokslą baigusiųjų inžinerijos ir IT specialistų pasiūla gali pagerinti regionų patrauklumą kokybiškas darbo vietas kuriančioms investicijoms, spartina transformaciją į aukštos pridėtinės vertės ekonomiką, didina įmonių galimybes diegti pramonės 4.0 sprendimus.

Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai neabejoja dėl šių specialistų poreikio, puikių jų karjeros perspektyvų. Norime padrąsinti stojančiuosius, nes esame įsitikinę, kad informatikos ir inžinerijos specialistai yra paklausūs darbo rinkoje, juos drąsiai galima vadinti ateities kūrėjais.

Stojantieji konsultuojami telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt. Priėmimo tarnyba (Aušros al. 40) dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, 9.00–16.00 val. be pietų pertraukos.

ŠVK – Šiuolaikiškiems, Veikliems, Kuriantiems!


Atgal