Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešasis konkursas

2023-03-03

Šiaulių valstybinė kolegija (toliau – Kolegija) pakartotinai skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešąjį nuomos konkursą. Informacija apie nuomojamą turtą:

Nuomos viešo konkurso būdu nuomojamas Kolegijos patikėjimo teise valdomas turtas Maisto aparatų pastatymui po 1 (vieną) kv. m. Šiauliuose, adresais: Aušros al. 40 (inventorinis Nr. 2995-6001-1017) – 1 kv. m., M. K. Čiurlionio g. 16A (inventorinis Nr. 2997-3016-4023) – 1 kv. m. (iš viso 2 kv. m.).

Nuomos viešo konkurso būdu nuomojamas Kolegijos patikėjimo teise valdomas turtas Kopijavimo aparatų pastatymui po 1 (vieną) kv. m. Šiauliuose, adresais: Aušros al. 40 (inventorinis Nr. 2996-6004-3015) – 1 kv. m., M. K. Čiurlionio g. 16A (inventorinis Nr. 2997-3016-4012) – 1 kv. m. (iš viso 2 kv. m.).

Kolegijos turtas išnuomojamas 5 metų laikotarpiui.

Pradinis nuompinigių dydis (su PVM) – 35,00 Eur už 1 kv. m / per mėnesį. Nuomotojas nėra pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojas.

Nuomininkas be nuompinigių, kas mėnesį moka mokestį už komunalines paslaugas – 30,00 Eur už 1 kv. m / per mėnesį.

Nuomotojas moka nuompinigius ir mokestį už komunalines paslaugas kas mėnesį, bet ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Per nustatytą terminą nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ar įmokų, nuomininkas moka 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

Dalyvių paraiškos konkursui priimamos ir registruojamos iki 2023-03-08 15.00 val. Paraiškos užklijuotame voke teikiamos adresu Aušros al. 40, Šiauliai, 220 kab. darbo dienomis 8.00–15.00 val.

Dalyvio pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Šiaulių valstybinės kolegijos banko sąskaitą Nr. LT207300010074110606 „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“.

Voke turi būti:

paraiška, kurioje nurodomi konkurso dalyvio rekvizitai, siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

juridinis asmuo pateikia – Juridinių asmenų registro išrašą arba registro elektroninį sertifikuotą išrašą (ESI) ir juridinio asmens įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir vadovo ar įgalioto atstovo parašu;

fizinis asmuo pateikia asmens dokumento kopiją;

paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.

Komisijos narys registruoja konkurso dalyvius Turto nuomos konkurso duomenų registracijos lape,  išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymą, užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, pasirašytinai supažindina konkurso dalyvius su organizavimo tvarkos aprašu.

Turto nuomos konkurso komisijos posėdis įvyks adresu Aušros al. 40, Šiauliai, Šiaulių valstybinės kolegijos centrinių rūmų konferencijų salėje (212 kab.) 2023-03-08, 15.00 val.

Papildomą informaciją teikiame tel. (8 41) 52 50 92.


Atgal