Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

2023-01-23

Vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442,  teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys, kurie:

– pirmą kartą aukštojoje mokykloje studijuoja pagal pirmosios pakopos studijų programą ar yra baigę studijas;
– nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (trukmė – 9 mėn.) atliko ar bazinius karinius mokymus (trukmė – 70–90 d.) baigė prieš pradėdami studijas Kolegijoje arba studijų metu;
– studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
– karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 21 d.;
– visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
– neturi akademinių skolų.

2023 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2021 m. spalio 16 d. iki 2022 m. spalio 15 d. baigė:

– pirmuosius dvejus pirmosios pakopos studijų metus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos);
– studijų laikotarpį nuo trečiųjų studijų metų iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos).

Karo tarnybą atlikusiam asmeniui gali būti skiriama tik už vienas studijas sumokėtos kainos dalies kompensacija.

Asmuo, atitinkantis šias sąlygas, dokumentus, įrodančius, kad atliko nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus, iki 2023 m. vasario 1 d. turi pateikti Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui.
 
Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154 el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.


Atgal