Ukrainos piliečiams – 40 proc. mažesnė studijų kaina

2024-05-23

Informuojame, kad Ukrainos piliečiams, priimtiems į Kolegiją 2024–2025 studijų metais ir studijuojantiems užsienio kalba, bus taikoma 40 proc. nuolaida.

Šiaulių valstybinė kolegija norintiems aukštąjį išsilavinimą įgyti užsienio kalba ukrainiečiams siūlo penkias studijų programas. Beveik visų programų studijos trunka 3 (nuolatinė forma) arba 4 (ištęstinė forma) metus, jų apimtis – 180 ECTS kreditų. Absolventams suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Automatikos ir elektros inžinerijos studijų programa yra tarpkryptinė, studentų laukia įdomios elektros inžinerijos ir elektronikos inžinerijos studijos. Šios studijos labiausia tinka mėgstantiems tiksliuosius mokslus, techniką asmenims. Programos absolventai dirba elektros inžinieriais  elektros tinklų įmonėse ir įmonėse, eksploatuojančiose, montuojančiose ir remontuojančiose elektros įrenginius ir jų valdymo sistemas bei užsiimančiose technologinių procesų automatizavimu. Įsidarbinimo galimybių yra labai daug, dalis būsimųjų elektros inžinierių pradeda dirbti jau studijuodami. Automatikos ir elektros inžinerijos galima studijuoti tiek nuolatine, tiek ištęstine forma. Studijos vykdomos anglų kalba.

Bendrosios praktikos slauga skirta empatiškiems ir kantriems žmonėms, kurie pirmieji būna šalia tada, kai labiausiai reikia pagalbos, motyvuoja sveikti savo rūpesčiu, nuoširdžiais patarimais. Po 3,5 metų trunkančių studijų tampama bendrosios praktikos slaugytojais. Gebėjimus savarankiškai organizuoti ir įgyvendinti slaugą, pasitikėjimą savo jėgomis ir sprendimais padeda išsiugdyti net dešimt privalomųjų praktikų ir trys pasirenkamosios. Bendrosios praktikos slauga turi tik nuolatinę studijų formą, studijuojama anglų kalba.

Informacinių sistemų technologijos studijų programa rengia kvalifikuotus specialistus, gebančius įvertinti visur esančių kompiuterių ir kompiuterinių sistemų vartotojų poreikius, projektuoti, įgyvendinti ir administruoti kompiuterines sistemas ir tinklus, numatyti plėtojimo galimybes ir saugumo užtikrinimą. Studentai gali rinktis vieną iš dviejų specializacijų – verslo sistemų technologijų arba kompiuterių tinklų projektavimo, diegimo ir priežiūros. Vykdomos tiek nuolatinės, tiek ištęstinės studijos, studijuojama anglų kalba.

Statybos studijų programa mėgstantiems iškart matyti darbo rezultatą, mokantiems bendrauti, kūrybiškai mąstantiems ir suprantantiems tiksliuosius mokslus siūlo galimybę tapti kvalifikuotais statinių konstrukcijų inžinieriais, lengvai susirasiančiais darbo vietą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Studentų įgūdžiams formuoti – puikiai įrengtos statybinių medžiagų, geodezijos laboratorijos, statybos darbų dirbtuvė. Šios programos studijos vyksta rusų kalba, galima studijuoti tiek nuolatine, tiek ištęstine formomis.

Tarptautinio verslo studijų programa yra geriausias pasirinkimas žmogui, galvojančiam apie verslą, racionaliai mąstančiam, mėgstančiam greitą įvykių kaitą, nestandartines situacijas, tarpkultūrinę komunikaciją. Po studijų tampama tarptautinio verslo specialistu, gebančiu tirti verslo aplinką ir procesus, kurti ir valdyti verslo įmonę, įgyvendinti tarptautinio verslo projektus, komunikuoti ir derėtis užsienio kalbomis, orientuotis į kintančią tarptautinio verslo aplinką, vartotojų poreikius ir įmonės tikslus, taikyti naujausias mokslo žinias, socialiai atsakingo verslo principus nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose. Šią programą anglų arba rusų kalbomis galima studijuoti tiek nuolatine, tiek ištęstine formomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti derinamos su darbu ar kitais įsipareigojimais – tiek studijuojant nuolatine, tiek ištęstine formomis. Kiekvienu konkrečiu atveju ieškoma individualių sprendimų. Kolegijoje svarbūs kiekvieno studento poreikiai ir galimybės. Tai tikrai nėra vieninteliai studijų šioje aukštojoje mokykloje pliusai. Kolegijoje studijos yra orientuotos į praktiką, todėl tik pradėję dirbti kolegijos absolventai turi daugiau praktinių įgūdžių ir labiau pasitiki savo jėgomis.

Planuojantys studijuoti Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnybai turi pateikti brandos atestato ir išlaikytų valstybinių brandos egzaminų (vidurinį išsilavinimą įgijusiems Ukrainoje – ЗНО arba НMT) liudijančių dokumentų kopijas (skaitmenines kopijas reikia siųsti elektroniniu paštu admission@svako.lt). Kolegijos terminai lankstūs, galima kreiptis iškart, kai tik įgyjamas brandos atestatas ir gaunami valstybinių brandos egzaminų rezultatai. Priėmimas vyksta visą vasarą. Po vidurinio išsilavinimo akademinio pripažinimo ir stojamojo konkursinio balo skaičiavimo pasirašoma studijų sutartis ir įsakymas dėl asmens priėmimo į Šiaulių valstybinę kolegiją. Studijos prasideda rugsėjo 1 dieną.

Ukrainiečiai, mokantys lietuvių kalbą B lygiu, gali stoti į lietuvių kalba vykdomas studijų programas. Jų pasiūla gerokai didesnė nei užsienio kalba vykdomų programų. Kalbos mokėjimas turi būti patvirtintas oficialiais dokumentais arba išlaikyta lietuvių kalbos įskaita https://www.flf.vu.lt/lsk/testavimas/stojamoji-iskaita

Į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose gali pretenduoti šie asmenys:

* Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;

* turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės šalių narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

* užsienio lietuviai, lietuvių kilmės užsieniečiai, jų vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai.

Daugiau informacijos apie studijas skelbiama Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje https://www.svako.lt/en/degree-studies/admission

Jei kyla klausimų dėl priėmimo, į juos pasirengusi atsakyti aukštosios mokyklos priėmimo specialistė: tel.: +370 41 52 37 69,  +370 615 97 114, el. paštas admission@svako.lt

Daugiau apie studijas Lietuvoje rasite čia https://studyin.lt/support-for-ukrainian-students/


Atgal