Teikite paraiškas socialinei stipendijai gauti

2018-03-05

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

2017–2018 studijų metų pavasario semestre Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF. Socialinė stipendija skiriama likusiam rudens semestro laikotarpiui (nuo kovo iki rugpjūčio mėn.).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki kovo 20 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo kopiją apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 123,50 Eur per mėnesį.

Paraiškos registruojamos ir pildomos tik elektronine forma VSF tinklalapyje www.vsf.lrv.lt nuo 2018 03 12 iki 2018 03 20.

Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Daugiau informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje informaciją apie socialinę stipendiją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (Centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal