Tapk Šiaulių valstybinės kolegijos studentu!

2017-07-03

Birželio 1-ąją prasidėjo bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas – kviečiame studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Prašymus studijuoti galima teikti ir koreguoti iki liepos 19 d. 17 val.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje studijos vykdomos dviejuose fakultetuose – Verslo ir technologijų bei Sveikatos priežiūros. Stojantiesiems siūloma per 20 studijų programų į informatikos, inžinerijos, socialinius, sveikatos mokslus ar verslo vadybą orientuotiems žmonėms.

Stojantieji per bendrąjį priėmimą prašymus studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose pildo LAMA BPO informacinėje sistemoje. Į prašymą galima įtraukti iki 9 pageidavimų, kuriuos galima koreguoti, pasirinkti studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas bus koreguojamas kelis kartus, galios paskutinė koreguoto prašymo versija.

Prašymų teikimo laikotarpiu stojantieji turi ne tik užsiregistruoti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje ir pasirinkti pageidaujamas studijų programas, bet ir savarankiškai įkelti brandos atestatų duomenis bei kitą papildomą informaciją (jei yra). 2010-2017 m. įgytų brandos atestatų duomenims įkelti pakanka spustelėti mygtuką „Įkelti /atnaujinti“. Įgijusieji vidurinį išsilavinimą 2009 m. ar anksčiau įkelia skenuotas dokumentų kopijas. Jei stojančiojo pavardė skiriasi nuo įrašytos išsilavinimo dokumentuose, reikia pridėti pavardės keitimą įrodančio dokumento kopiją.

Pirmieji kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 24 d. Išsami informacija apie bendrąjį priėmimą – www.lamabpo.lt.

Svarbu: jei gavęs kvietimą asmuo negalės nustatytu laiku atvykti pasirašyti studijų sutarties pats, jis turėtų iš anksto pasirūpinti įgaliojimu kitam asmeniui. Įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Stojantieji per bendrąjį priėmimą gali pretenduoti į valstybės finansuojamas (jei turi tokią teisę, žr. Minimalūs reikalavimai stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas) arba nefinansuojamas studijų vietas.

Visą vasarą vyksta ir tiesioginis priėmimas į Šiaulių valstybinę kolegiją (likus laisvų studijų vietų bus tęsiamas ir rudenį). Šiuo būdu stoja asmenys, kurie dėl kokių nors priežasčių nedalyvauja bendrajame priėmime arba neturi teisės pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas. Tiesioginis stojančiųjų priėmimas vykdomas ir Kolegijos priėmimo tarnyboje, ir fakultetuose (priėmimo tarnyboje – iki rugpjūčio 24 d., fakultetuose – iki liepos 7 d. ir nuo rugpjūčio 25 d. ).

Stojantieji iš Žemaitijos, kurie norėtų studijuoti Šiaulių valstybinės kolegijos mokymo paslaugų skyriuose Telšiuose ar Mažeikiuose, gali kreiptis tiesiai į skyrius arba į Kolegijos priėmimo tarnybą Šiauliuose. Studijos minėtuose skyriuose yra mokamos, vykdomos ištęstine forma.

Informacija stojantiesiems (priėmimo taisyklės, konkursinio balo sandara, studijų kaina ir kitos aktualijos) skelbiama www.svako.lt  skiltyje „Stojantiesiems“.

Nauja studijų programa – Gamybos vadyba ir logistika – gali atsirasti bendrojo priėmimo programų sąraše kiek vėliau, kviečiame sekti informaciją. Priėmimas į studijų programą Dietetika šiemet nebus vykdomas.

Stojančiųjų konsultavimas:

el. paštu priemimas@svako.lt

tel.: (8 41) 52 37 69, +370 615 97 114

Šiaulių valstybinės kolegijos Centriniai rūmai,

Aušros al. 40, 211 ir 222 kab.

Kiti kontaktai:

Sveikatos priežiūros fakultetas

Verslo ir technologijų fakultetas

Mokymo paslaugų centro Telšių skyrius

Mokymo paslaugų centro Mažeikių skyrius

 


Atgal