ŠVK Studentų atstovybės rinkiminė-ataskaitinė konferencija

2018-01-31

Konferencija vyks 2018 m. vasario 7 d., pradžia –13.30 val.

Vieta – Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas, 211 auditorija.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo.

2. Dėl konferencijos pirmininko, sekretoriaus, balsų skaičiavimo komisijos rinkimų ir jų patvirtinimo.

3. Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės prezidento metinės veiklos ataskaitos pristatymo ir patvirtinimo.

4. Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės naujojo logotipo patvirtinimo.

5. Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nario skyrimo į Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos komisiją.

6. Dėl naujo Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės prezidento rinkimų.

7. Dėl Verslo ir technologijų ir Sveikatos priežiūros fakultetų studentų atstovybių pirmininkų rinkimų ir jų patvirtinimo.

8. Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės narių skyrimo į Žmogiškųjų išteklių komitetą.

9. Dėl Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybės nario skyrimo į Revizijos komisiją.

10. Kiti klausimai.

 


Atgal