ŠVK – geriausių valstybinių kolegijų penketuke!

2021-05-13

Gegužės 12 dieną žurnalo REITINGAI spaudos konferencijoje pristatyti Lietuvoje veikiančių valstybinių ir privačių švietimo įstaigų vertinimai. 2021 metų kolegijų reitinge – pokyčiai.

Šiaulių valstybinė kolegija iš pernykštės septintos vietos pakilo per dvi pozicijas ir dabar patenka į geriausių Lietuvos valstybinių kolegijų penketuką. 

Vertinant kolegijas buvo svarbūs šie parametrai (kiekvienas parametras dar sudarytas iš kelių pokriterijų): studentai ir studijos; alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai; kolegijos akademinis personalas ir studijų bazės gerovė; konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje.

Šiais metais, vertinant kolegijas ir universitetus, atsisakyta vieno parametro – studentų nuomonės tyrimo. Taip padaryta pasitarus su pačiomis aukštosiomis mokyklomis ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. Dėl šio pokyčio šiemet reitinguojant kolegijas ir universitetus dar daugiau dėmesio skirta priimamų studentų pasirengimui, studijų vietos pasirinkimui pirmuoju pageidavimu, studentų nubyrėjimui, absolventų įsidarbinamumui, nuo studijų praėjus vieneriems metams gaunamam atlyginimui ir darbdavių nuomonei apie absolventų parengimo kokybę. 

Remiantis visų minėtų vertinimų visuma ir yra sudaromas kolegijų reitingas, kuriame šiais metais Šiaulių valstybinė kolegija yra penkta.

Kolegijos rezultatai džiugina ir analizuojant informaciją pagal konkrečius parametrus, pokriterijus. 

Pavyzdžiui, rodiklio, susijusio su studentų pasirengimu, studijų vietos pasirinkimu pirmuoju pageidavimu ir kt., rezultatų pagrindu Šiaulių valstybinė kolegija užima penktą vietą tarp visų kolegijų. 

Dar geresni yra su konkuravimu tarptautinėje erdvėje (studentų ir akademinio personalo mainais, studentų iš užsienio šalių skaičiumi) siejami Šiaulių valstybinės kolegijos rezultatai. Šis aukštosios mokyklos veiklos aspektas tradiciškai vertinamas labai gerai. 2021 metais tarptautinė veikla įvertinta ketvirta vieta tarp visų valstybinių Lietuvos kolegijų.

Stabilus Šiaulių valstybinės kolegijos vertinimų augimas stebimas jau kurį laiką. Tai ir nulėmė vietą geriausių 2021 metų Lietuvos valstybinių kolegijų penketuke.


Atgal