ŠVK dėstytoja: kai mokslo pasiekimai derinami su praktika

2020-12-01

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Reabilitacijos katedros dėstytoja dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė savo veikloje mokslo pasiekimus sėkmingai derina su praktine patirtimi.

Teorijos ir praktikos sintezė kineziterapijoje

Dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė pabrėžia, kad kineziterapija yra plačiai aprėpianti sritis, todėl dėmesys sutelkiamas ne tik į patį pažeidimą, bet ir į jo pobūdį, laiką po pažeidimo. Kineziterapija negali apsiriboti tik labai siauromis žiniomis. Juk žmogaus kūnas yra dinamiška struktūra, kurios sutrikimus lemia ne tik traumos, bet ir psichoemocinė sveikata. Būtent todėl, norėdamas padėti žmogui, kineziterapeutas turi matyti visumą: pavyzdžiui, žmogui skauda kaklą, nes jo pėdų padėtis yra netaisyklinga.

Taikant kineziterapinį gydymą labai svarbu susieti taikomas metodikas ir mokslu grįstas praktikos žinias (mokslininkų ištirtus, įrodytus faktus). Dėstytoja Vaida teigia, kad dirbdama su studentais ji nuolat stengiasi pateikti jiems naujausių, mokslu grįstų praktikos žinių ir papasakoti tai, ką sužino savo kasdienėje praktinėje veikloje.

Dabartinius savo mokslinius interesus dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė apibūdina taip: ortopedines traumas patyrusių asmenų raumenų neuromechaniniai ir biomechaniniai ypatumai bei jų kitimas; skoliozės nulemti struktūriniai ir funkciniai pokyčiai, jų mažinimas.

Šiuo metu vis didesniam skaičiui žmonių yra diagnozuojama skoliozė. Kolegijos dėstytoja teigia, kad didžiausias jos dėmesys skiriamas būtent šio sutrikimo kineziterapiniam gydymui. Mokslu grįstas praktikos žinias Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė taiko praktikoje ir stebi pokyčius, vykdo tyrimus. Dėstytoja planuoja dalyvauti tikslinėse, t. y. su skoliozės gydymu susijusiose konferencijose, pristatyti savo tyrimų rezultatus ir išklausyti to, kas šiuo klausimu jau nuveikta pasaulyje.

Mokslinei veiklai – išskirtinis dėmesys

Šiaulių valstybinės kolegijos dėstytoja dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė rugsėjo mėnesį dalyvavo ENPHE (Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklo) organizuotoje konferencijoje. Šiame mokslo renginyje buvo suburtos 4 pagrindinės sekcijos: 1. Įvairovė ir įtraukimas į mokymą; 2. Praktinis mokymas; 3. Mokslu grįsta praktika kineziterapijoje; 4. Covid-19. 

Vaidos Aleknavičiūtės-Ablonskės pranešimas „Blauzdos raumenų maksimalios jėgos ir jėgos greičio sumažėjimas patyrus Achilo sausgyslės plyšimą“ buvo priskirtas 3 sekcijai, kurioje kalbėta apie mokslu grįstą praktiką kineziterapijoje. Kolegijos dėstytoja savo tyrimu įrodė, kad net praėjus 1 metams po patirtos Achilo sausgyslės plyšimo tarp sveikos ir pažeistos galūnių išlieka blauzdos raumenų maksimalios valingos jėgos ir jėgos išvystymo tempo pokyčių.

2017 metais Lietuvos sporto universitete apgintos Vaidos Aleknavičiūtės-Ablonskės daktaro disertacijos tema –  „Asmenų, patyrusių Achilo sausgyslės plyšimą, blauzdos raumenų kontraktilinių funkcijų pokytis vienų metų laikotarpiu“. Moksliniame darbe buvo išanalizuota, kaip kinta sveikos ir pažeistos (patirtas Achilo sausgyslės plyšimas ir chirurginis jo gydymas) kojų blauzdos raumenų neuroraumeninės funkcinės savybės pirmaisiais metais po traumos. Tirta paveikta grupė (asmenys, patyrę traumą), taikyta lyginamoji analizė pasitelkus duomenis apie asmenis, kurie nebuvo patyrę jokios traumos.


Atgal