Svarbi informacija dėl BSI pasikeitimo

2021-01-04

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, nuo 2021 m. sausio 1 d. patvirtintas naujas bazinės socialinės išmokos (BSI) dydis – 40 Eur (iki tol jis buvo 39 Eur). Pasikeitus BSI dydžiui, keičiasi studijų įmokų ir išmokų, išreikštų BSI dydžiais, piniginė išraiška.

Prašome atkreipti dėmesį, kad valstybės nefinansuojamos studijų vietos sutartyje mokėjimas už studijas yra išreikštas BSI dydžiais, todėl mokant studijų įmoką nuo 2020–2021 m. m. pavasario semestro taikomas naujas BSI dydis, t. y. 40 Eur.

Kiekvienas studentas (ar klausytojas) studijų įmokos piniginę išraišką apskaičiuoja pagal jo sutartyje nurodytą kainos dydį, kurį padaugina iš BSI reikšmės (40 Eur).

Pvz.: jeigu sutartyje nurodytas mokėjimas už studijas 28,5 BSI už semestrą, skaičiuojama taip: 28,5 x 40 = 1140. Vadinasi, už pavasario semestro studijas reikia mokėti 1140 Eur.

P. S. Primename, kad už studijas reikia sumokėti per dvi savaites nuo pavasario semestro pradžios (iki 2021 m. vasario 21 d.).

Iškilus klausimams dėl įmokų už studijas skaičiavimo ar mokėjimo tvarkos, prašome kreiptis į Fakultetų dekanes arba prodekanes.


Atgal