Susitarimas dėl Darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo ir veiklos organizavimo

2024-02-12

Vasario 5 d. Šiaulių valstybinė kolegija, atstovaujama direktorės dr. Linos Tamutienės, ir Kolegijoje išrinkta ir veikianti darbo taryba, kurios kadencija prasidėjo 2023 m. lapkričio 14 d., atstovaujama Darbo tarybos pirmininko Donato Daugirdo, sudarė Kolegijos ir Darbo tarybos susitarimą dėl Darbo tarybos kompetencijos įgyvendinimo ir veiklos organizavimo.

Kolegija ir Darbo taryba susitarimu įsipareigoja tarpusavio santykius grįsti lygiavertės partnerystės, realaus įsipareigojimų vykdymo, tarpusavio atsakomybės ir kontrolės pagrindais; panaudoti visas priemones, kad konfliktinės situacijos būtų sprendžiamos dialogu, išsaugant abipusę pagarbą ir pasitikėjimą; darbo santykiuose laikytis nuostatos, kad didžiausias Kolegijos turtas yra žmogus.

Darbo taryba įsipareigoja teikti pasiūlymų, pastabų, pareikšti nuomonių ar kitaip dalyvauti vidaus dokumentų, reglamentuojančių darbo, socialinius ir ekonominius santykius, rengimo procese. Išreikštas noras siekti, kad rengiant dokumentus būtų atsižvelgta į Kolegijos darbuotojų interesus; aktyviais veiksmais skatinti socialinį dialogą, vystyti bendradarbiavimo formas Kolegijos  lygmeniu, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias socialinio dialogo plėtrą.

Darbo tarybos kadencija tęsis iki 2026 lapkričio 13 dienos.

Šiaulių valstybinės kolegijos Darbo tarybos nariai:

– Donatas Daugirdas, Informacinių technologijų centro vedėjas, Informatikos mokslų katedros lektorius;

– Erika Ferensienė, Sveikatos priežiūros fakulteto administratorė;

– Deividas Nesovas, Inžinerijos mokslų katedros lektorius, kartu atliekantis administratoriaus-laboranto pareigines funkcijas;

– Vytautas Padgureckas, Reabilitacijos katedros lektorius, sporto veiklos organizatorius;

– Vincas Zdanys, Infrastruktūros skyriaus vedėjas.

Kolegijos darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, ji savo įgaliojimus įgyja ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas pradeda vykdyti susirinkusi į pirmąjį posėdį.


Atgal