Studijų sutarčių pasirašymas (II etapas)

2018-08-07

Šiandien skelbiami bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas II etapo rezultatai. Stojantieji nuo rytojaus laukiami aukštosiose mokyklose pasirašyti studijų sutarčių.

Į Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programas bendrojo priėmimo II etape pakviesti 53 asmenys. Kvietimus stojantieji gali matyti prisijungę prie savo paskyros bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Sutartys su gavusiais kvietimus bus sudaromos rugpjūčio 8 d. (9–16 val.) ir rugpjūčio 9 d. (9–17 val.).

Pasirašant studijų sutartį su Šiaulių valstybine kolegija reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:
- asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur. Įmoką galima sumokėti iš anksto ir pateikti priėmimo tarnybai atlikto mokėjimo įrodymą.
Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:
1. Grynaisiais pinigais Kolegijos finansų skyriaus kasoje.
2. Grynaisiais pinigais arba internetu į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606
Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241.
Įmokos pavadinimas – registracijos įmoka.
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą.
Nuo registracijos įmokos atleidžiami:
- asmenys, gimusieji 1993 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai;
- asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis.
Asmenims, kuriems nustatytas 30–45 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka sumažinama 50 proc.

Pasibaigus antrajam bendrojo priėmimo etapui, vyks jau paskutinis – papildomas bendrojo priėmimo etapas. Prašymų teikimas rugpjūčio 13–17 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 22–23 d. Papildomame priėmime galės dalyvauti ir nauji asmenys, kurie savo prašymo nebuvo užregistravę bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pagrindinio priėmimo metu, o jau dalyvavusieji galės įtraukti į savo prašymus naujus pageidavimus.

Stojantieji kviečiami Kolegijos priėmimo tarnyboje teirautis dėl bendrojo arba tiesioginio priėmimo, laisvų vietų dar yra visose studijų programose.

Priėmimo tarnyba, stojančiųjų konsultavimas
el. p. priemimas@svako.lt
tel. (8 41) 52 50 51, (8 41) 52 37 69, mob. 8 615 97 114
Šiaulių valstybinės kolegijos Centriniai rūmai, Aušros al. 40
Darbo laikas: 9–16 val., išskyrus savaitgalius ir švenčių dienas


Atgal