Studijų sutarčių pasirašymas

2018-07-25

Bendrojo priėmimo pirmojo etapo kvietimai studijuoti bus skelbiami liepos 26 d. iki 12 valandos. Kvietimus stojantieji galės pamatyti prisijungę prie savo paskyros bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje, taip pat bus informuojami elektroniniais laiškais.

Gavusieji bendrojo priėmimo kvietimus studijuoti Šiaulių valstybinėje kolegijoje, nustatytomis dienomis turi atvykti į priėmimo tarnybą pasirašyti studijų sutartis. Bendrojo priėmimo I etapo studijų sutartys pasirašomos liepos 27 d. (9–16 val.), 30 d. (9–16 val.) ir 31 d. (9–17 val.).

Pasirašant studijų sutartį reikalingi šie dokumentų originalai arba notaro patvirtintos kopijos:
- asmens dokumentas,
- išsilavinimo dokumentai,
- papildomų balų skyrimą pagrindžiantys dokumentai (jei yra).

Jei studijų sutartį už stojantįjį pasirašo kitas asmuo, reikalingas įgaliojimas, patvirtintas notaro arba sudarytas elektroniniu būdu per www.igaliojimai.lt.

Pasirašant studijų sutartį, mokama registracijos įmoka – 19 Eur. Įmoką galima sumokėti iš anksto ir pateikti priėmimo tarnybai atlikto mokėjimo įrodymą.

Registracijos įmoka gali būti sumokėta šiais būdais:
1. Grynaisiais pinigais Kolegijos finansų skyriaus kasoje.
2. Grynaisiais pinigais arba internetu į Kolegijos sąskaitą viename iš šių bankų:
AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT167180000000141326
AB „Swedbank“ bankas, sąskaitos Nr. LT207300010074110606
Įmokos gavėjas – Šiaulių valstybinė kolegija, įmonės kodas 111968241.
Įmokos pavadinimas – registracijos įmoka.
Mokėtojo kodas – įrašyti stojančiojo asmens kodą.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:

- asmenys, gimusieji 1993 metais arba vėliau, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai;

- asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis.

Asmenims, kuriems nustatytas 30–45 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka sumažinama 50 proc.

Kolegija vykdo ir tiesioginį priėmimą į studijas (tik į valstybės nefinansuojamas vietas). Stojantieji gali konsultuotis ir pasirašyti studijų sutartis darbo dienomis 9–16 val. iki studijų metų pradžios.

Šiaulių valstybinės kolegijos priėmimo tarnyba dirba ŠVK centriniuose rūmuose
Aušros al. 40
Tel.: (8 41) 52 50 51, (8 41) 52 37 69
Mob. 8 615 97 114
El. p. priemimas@svako.lt
Darbo laikas: I–V nuo 9 iki 16 val.

Rugpjūčio 1 d. 12 val. prasidės antrasis bendrojo priėmimo etapas. Pageidaujantys jame dalyvauti stojantieji tokį ketinimą turi pažymėti bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Galios tas pats įregistruotas pirmojo etapo prašymas, todėl šiame etape galės dalyvauti tik tie, kurie savo prašymus buvo pateikę pirmajame etape. Stojantieji iki rugpjūčio 3 d. 16 val. galės atnaujinti savo prašymus: keisti pageidavimų eiliškumą, išbraukti  arba įrašyti naujus (bet tik valstybės nefinansuojamų vietų) pageidavimus. Šio etapo rezultatus stojantieji sužinos rugpjūčio 7 d. iki 12 val.

Bendrojo priėmimo papildomo etapo metu, rugpjūčio 13–17 d., galės užsiregistruoti ir nauji stojantieji, o jau dalyvavusieji galės įrašyti naujus pageidavimus dėl valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studijų vietų.


Atgal