Studijų rėmimo programa Tauragės rajono gyventojams

2022-02-22

Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu 2018 m. lapkričio 7  d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-379, Tauragės rajono gyventojams, studijuojantiems Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, gali būti skiriama vienkartinė, periodinė (keliems semestrams arba metams) arba mokesčio už studijas kompensavimo parama.

Prašymai gauti finansinę paramą pavasario semestrui teikiami Tauragės rajono savivaldybės administracijai iki kovo 1 d. (įskaitytinai).

Studijų rėmimo programos lėšų skyrimo kriterijai, studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarka, prašymo forma pateikti Apraše.

Kilus klausimams, studentai kviečiami kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (SAPSS), kuris įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II a., 209 kab., tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 610 09 154, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, a.macaityte@svako.lt.


Atgal