Studijų programos Įmonių ir įstaigų administravimas išorinis vertinimas

2017-04-06

Balandžio 5 dVerslo ir technologijų fakultete Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta ekspertų grupė vykdė Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos išorinį vertinimą.

Vizito metu ekspertai susitiko su vertinamos programos dėstytojais, administracija, studentais, absolventais ir socialiniais partneriais. Buvo susipažįstama su programos įgyvendinimui skirta materialiąja studijų baze, studentų baigiamaisiais darbais, kitais dokumentais.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis ir atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos įvertinimo ir akreditavimo.

Daugiau informacijos apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.

Studijų kokybės specialistė
Skaistė Buivytė


Atgal