Studijų kainos kompensavimas karo tarnybą atlikusiems asmenims

2019-01-14

Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimą aukštųjų mokyklų studentams, vadovaujantis Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442, administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Teisę į sumokėtos už studijas kainos dalies kompensavimą turi asmenys, kurie:

  •  - aukštojoje mokykloje pagal pirmosios pakopos studijų programą studijuoja pirmą kartą ar yra baigę studijas;
  •  - nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atliko ar bazinius karinius mokymus (toliau – karo tarnybą) baigė prieš pradėdami studijas Kolegijoje arba studijų metu;
  •  - studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo;
  •  - karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.;
  •  - karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.;
  • visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje;
  •  - neturi akademinių skolų.


2019 m. kompensacijos skiriamos asmenims, kurie nuo 2017 m. spalio 16 d. iki 2018 m. spalio 15 d. baigė:

  •  - pirmuosius dvejus pirmosios pakopos studijų metus (ištęstinių studijų atveju – baigus pirmąją pusę studijų programos);
  •  - trečiuosius studijų metus iki pirmosios pakopos studijų pabaigos (ištęstinių studijų atveju – baigus antrąją pusę studijų programos).


Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems asmenims kompensuojama ne daugiau negu 50 procentų per studijų laikotarpį, už kurį kompensuojama, faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina.

Asmenys, atitinkantys aukščiau išvardintas sąlygas ir siekiantys gauti dalies už studijas sumokėtos kainos kompensaciją, iki 2019 m. vasario 5 d. VSF privalo pateikti el. prašymą per IS „Parama“ bei dokumentų, nurodytų VSF tinklalapyje (www.vsf.lt), patvirtintas kopijas.

Asmuo, baigęs karo tarnybą prieš studijas ar studijų metu, reikalingus dokumentus iki 2019 m. vasario 5 d. turi pateikti Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui, kuris įsikūręs centriniuose rūmuose, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69.


Atgal