Studijų ir mokslo koordinavimo tarnyba pradeda veiklas

2021-09-13

2021 m. rugpjūčio 31 d. įvyko Šiaulių valstybinės kolegijos tarybos posėdis, jo metu patvirtinta nauja Šiaulių valstybinės kolegijos organizacinė struktūra.

Vienas iš struktūrinių pokyčių –  įsteigtos dvi tarnybos: Studijų ir mokslo koordinavimo bei Veiklos planavimo ir valdymo.

Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybai nuo rugsėjo 1 d. vadovauja doc. dr. Rasa Pocevičienė, iki šiol buvusi Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja. R. Pocevičienės vadovaujama naujai įsteigta tarnyba Kolegijoje rūpinsis su studijomis susijusiomis veiklomis.

Į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos sudėtį įeina keli padaliniai: Biblioteka ir savarankiškų studijų centras, Studentų priėmimo ir karjeros centras, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius, Tarptautinių ryšių skyrius. Tarnybai taip pat priklauso Žinių ir technologijų perdavimo centras.

„Struktūriniai pokyčiai yra tik forma, kuriai turinį kuria žmonės. Džiaugiuosi galėdama būti viena iš jų. Tikiuosi, kad įvairiakryptė komunikacija, sumani vadyba ir nuostata, jog kiekvienas pokytis yra tik dar viena galimybė tobulėti ir kurti, įgalins įveikti visus iššūkius, o atvirumas kaitai, įvairovei ir kitoniškumui padės rasti optimaliausių problemų įveikos būdų. Linkiu to sau ir savo komandai“, – pozityvias nuostatas veiklos atžvilgiu apibendrina tarnybos vadovė doc.  dr. Rasa Pocevičienė.


Atgal