Studentų, turinčių negalią, dėmesiui!

2020-08-25

Finansinė parama teikiama studentams, turintiems negalią, kurie:
1. turi teisės aktuose nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje:
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą;
2.2. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.
Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Teikiamos šios finansinės paramos priemonės:
•  specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 90,48 Eur tikslinė išmoka kas mėnesį (nuo 2020-01-01 valstybinė socialinio draudimo bazinė pensija – 180,95 Eur);
•  studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokų dydžio, t. y. 124,80 Eur tikslinė išmoka kiekvieną semestrą.

Negalią turintys studentai (išskyrus pirmo kurso*), siekiantys gauti finansinę paramą specialiesiems poreikiams tenkinti ir / ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriui (SAPSS) nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 14 d. turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą;
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
*Pirmo kurso studentai prašymus ir reikalingus dokumentus turi pateikti rugsėjo 14–17 dienomis.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei paramai gauti.

Daugiau informacijos pateikta Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše (Žin., 2006, Nr. 93-3655, 2009, Nr. 117-5021, 2011, Nr. 92-4380), jis skelbiamas ČIA.

SVARBU! Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas, kiekvieną mėnesį gali gauti 253,50 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt.

Informacija teikiama Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, 8 637 48 201, el. p.: studijuskyrius@svako.lt, e.navicke@svako.lt).


Atgal