Studentų, turinčių negalią, dėmesiui

2017-09-04

Finansinė parama teikiama studentams, turintiems negalią, kurie: 
1. turi teisės aktuose nurodyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
2. pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje: 
2.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą;
2.2. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Finansinė parama teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis (nuolatine ar ištęstine). 

Teikiamos šios finansinės paramos priemonės:
•    specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 60 Eur, tikslinė išmoka kas mėnesį;
•    studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio, t. y. 121,60 Eur, tikslinė išmoka kiekvieną semestrą.

Negalią turintys studentai, siekiantys gauti finansinę paramą specialiesiems poreikiams tenkinti ir/ar studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje* rugsėjo 1–7 dienomis turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą skirti finansinę pagalbą
2. neįgaliojo pažymėjimo kopiją.

Studentas, per studijų metus įgijęs neįgaliojo pažymėjimą ir atitinkantis nurodytas sąlygas, gali teikti prašymą finansinei paramai gauti. 

Daugiau informacijos pateikta Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos apraše – http://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/.

SVARBU! Negalią turintys studentai, atitinkantys anksčiau išvardytas sąlygas, kiekvieną mėnesį gali gauti 123,50 Eur socialinę stipendiją. Sekite informaciją www.svako.lt ir www.vsf.lrv.lt

* Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius – Kolegijos centriniai rūmai, Aušros alėja 40, II aukštas, 201 kab. Tel. (8 41) 52 37 69.


 


Atgal