Studentų psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai stiprinti – išskirtinis dėmesys

2022-05-18

Šiaulių valstybinė kolegija laimėjo finansavimą projektui „Šiaulių valstybinės kolegijos studentų psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimas“ įgyvendinti.

Psichologinė gerovei – vis didesnis dėmesys

Valstybinis studijų fondas organizavo konkursą, kurio laimėtojams skirtas finansavimas  studentų pilietiniams, moksliniams, verslumo, kūrybiniams ir sportiniams projektams vykdyti. Projektų finansavimo tikslas – skatinti studentų pilietines, mokslines, verslumo, kūrybines ir sportines iniciatyvas, bendradarbiavimą ir ugdyti studentų kompetencijas.

Projekto vadovė, Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo katedros lektorė dr. Neringa Povilaitienė teigia, kad džiaugiasi puikiu paraiškos įvertinimu:

„Vykdomas projektas suteiks studentams galimybę plėtoti mokslines, asmenines ir socialines kompetencijas per tyrimo planavimą, mokymus, žaidimų terapiją. Taip pat kolegijoje atsiras poilsio ir atsipalaidavimo zonos. Taigi projekto veiklų vykdymas reikšmingai prisidės prie studentų mokslinių kompetencijų ir psichologinės savijautos gerinimo.“

Projekto rengėja ir mentorė, Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų ir mokslo koordinavimo tarnybos vadovė dr. Rasa Pocevičienė antrina N. Povilaitienei dėl projekto reikšmingumo, jo svarbos Kolegijos studentams ir visai bendruomenei, kartu džiaugdamasi, kad sumanymo idėja ir numatytos veiklos pasirodė aktualios ir įdomios ne tik Kolegijos bendruomenei ir projekto rengėjams, bet ir paraiškas vertinusiai komisijai. Juk ne veltui būtent šio sumanymo paraiškai buvo skirta I vieta.

Atlikus tyrimus pastebėti reikšmingi pokyčiai

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 2021 metų vasario mėnesį vykdė apklausą, kurios tema – „Psichologinė studentų būsena ir pagalba“. Organizuojant apklausą siekta daugiau sužinoti apie studentų savijautą ir galimas pokyčius lėmusias priežastis, atsižvelgiant į paskutinių dvejų metų permainas mokyklose ir karantiną. Tyrimo rezultatuose akcentuojamas studentų psichologinės būsenos pablogėjimas. LSS 2021 m. kovo mėnesį inicijavo ir pasirašė susitarimą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis dėl psichikos sveikatos stiprinimo.

Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) tyrėjų grupė 2021 metų kovo–balandžio mėnesiais atliko ŠVK studentų psichologinės savijautos tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti studentų psichologinę savijautą Covid-19 pandemijos ir karantino metu. Tyrimo duomenys atskleidė, kad daugiau nei pusė (56 proc.) tyrime dalyvavusiųjų mano, jog studijų krūvis karantino metu padidėjo, o kasdienis gyvenimas (81 proc.) ir dienos režimas (80 proc.) pasikeitė arba visiškai pasikeitė. 57 proc. respondentų nurodė, kad eina miegoti ir keliasi įvairiu laiku, miego ir veiklos režimas išsiderinęs, sunku planuoti dienos veiklą, darbo dienos pradžia ir pabaiga kinta, diena būna išsitęsusi, retai daromos poilsio pertraukos. 69 proc. apklaustų studentų nurodė, kad per paskutines dvi savaites buvo sutrikęs jų miegas, 70 proc. buvo sunku įveikti įvairius sunkumus, 62 proc. jautė nuolatinę įtampą. Kelia nerimą faktas, kad  67 proc. apklaustų studentų neturėjo galimybės aptarti juos slegiančių problemų studijų procese. Taip pat, respondentų teigimu, pablogėjo tiek bendra psichikos sveikata (49 proc.), tiek emocinė savijauta antrojo karantino metu (44 proc.). Vertindami savo emocinę būseną respondentai įvardijo, kad paskutines dvi savaites dažnai jautėsi nelaimingi ir prislėgti (76 proc.), praradę pasitikėjimą savimi (61 proc.), nervingi (54 proc.) ir neramūs (43 proc.). Kaip pagalbos sau būdą abiejų karantinų metu dauguma (74 proc.) įvardijo pokalbius su šeima, draugais ar kolegomis.

Studentai – aktyvūs projekto dalyviai

Sėkmingai studentų profesinei ir socialinei veiklai, taip pat integracijai yra reikalingos ne tik aukštos profesinės, bet ir pakankamai išlavintos bendrosios kompetencijos. Projekto metu per vykdomas veiklas bus ugdomos bendrosios mokymosi visą gyvenimą kompetencijos. Visos šios kompetencijos laikomos vienodai svarbiomis, daugelis jų susijusios ir papildo viena kitą – vienai sričiai būdingi aspektai stiprina kitos srities gebėjimus. Kritinis mąstymas, kūrybingumas, iniciatyvumas, problemų sprendimas, pavojaus įvertinimas, sprendimų priėmimas ir konstruktyvus jausmų valdymas atlieka pagrindinį vaidmenį ugdant visas aštuonias kompetencijas.

Pasirinktos projekto įgyvendinimo formos, t. y. seminarų ciklas ir atvirų poilsio bei laisvalaikio erdvių sukūrimas, turės įtaką psichologinei gerovei ir psichikos sveikatai, lemiančiai platesnes karjeros perspektyvas, skatins motyvacijos augimą ir didins lankstumą; garantuos reikiamo kvalifikacijos lygio palaikymą. Tikimasi, kad padidės profesinės veiklos vertė ir darbo veiksmingumas, o dalyvaujant įvairiose neformaliose veiklose, edukaciniuose užsiėmimuose sustiprės studentų pasitikėjimas savo jėgomis, bus lengviau rasti įvairių problemų sprendimų, patirti sėkmės ar išmokti problemos sprendimo algoritmai galės būti perkelti ir pritaikyti kitose situacijose.

Studentai bus ne tik klausytojai, bet ir aktyvūs veiklų vykdymo dalyviai. Projekto veiklos orientuotos ir į nuolatinių, ir į ištęstinių studijų studentus.

Tiek projekto pradžioje, tiek pabaigoje ŠVK tyrėjų grupė atliks studentų psichologinės savijautos tyrimą, kuriuo bus siekiama nustatyti studentų psichologinės ir psichikos sveikatos pokyčius. Tai turėtų padėti ateityje sumažinti panašių problemų kilimo profesinėje ir socialinėje veikloje riziką.

Numatoma, kad projekte dalyvaus Šiaulių valstybinės kolegijos informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos, verslo ir viešosios vadybos programų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai.

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – iki 2022 metų lapkričio pabaigos.

Projekto partneriai – Joniškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ir Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuras.


Atgal