Studentai kviečiami pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti

2017-11-29

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad nuo lapkričio 24 d. iki gruodžio 6 d. bus priimami papildomi prašymai socialinei stipendijai 2017 m. rudens semestrą gauti.

Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą: 2017–2018 studijų metų rudens semestre Kolegijos studentai galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF. Socialinė stipendija skiriama likusiam rudens semestro laikotarpiui (nuo 2017 m. gruodžio iki 2018 m. vasario mėn.).

Socialines stipendijas galės gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki gruodžio 6 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 123,50 Eur, per mėnesį.

Paraiškų registracija ir pildymas tik elektronine forma VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt vykdomas nuo lapkričio 24 iki gruodžio 6 dienos (įskaitytinai).

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas, nurodytos ČIA.

Išsamesnės informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt, taip pat studentai konsultuojami Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69.


Atgal