Stiprinamas bendradarbiavimas su „Swedbank“

2017-09-08

Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė ir „Swedbank, AB“ Vakarų Lietuvos filialo valdytojas Vytautas Adomaitis pasirašė įstaigų bendradarbiavimo sutartį. Ketinama plėtoti dvišalę socialinę partnerystę akademinėje, kultūrinėje ir kitose veiklos srityse, kartu ugdyti aktyvią ir pilietišką visuomenę, skatinti studentų iniciatyvumą ir verslumą.

Sutartyje numatyti abiejų šalių įsipareigojimai. Bankas pagal galimybes teiks Kolegijai pasiūlymų dėl naujų studijų programų rengimo ir vykdomų studijų programų atnaujinimo, o studentams atsiveria platesnės galimybės klientų aptarnavimo centruose atlikti profesinės veiklos praktikas. Be to, tikimasi, kad „Swedbank“ atstovai padės tobulinti praktikų organizavimą ir užduotis.

Stiprindamos ryšius, institucijos numato kartu rengti šviečiamuosius, kultūrinius, kitus tarptautinius ir nacionalinius projektus, organizuoti mokslines-praktines konferencijas ir seminarus. Taip pat labai svarbu tai, kad įstaigos planuoja bendradarbiauti ir kitose srityse – atlikti tyrimus, plėtoti taikomąją-mokslinę veiklą.

Kolegija įsipareigojo pagal galimybes kviesti Banko atstovus į darbo grupių, studijų komitetų posėdžius, kuriuose sprendžiami studijų kokybės užtikrinimo, programų rengimo ir atnaujinimo, baigiamojo darbo vertinimo klausimai.

Šia sutartimi įtvirtinamas dar glaudesnis Šiaulių valstybinės kolegijos ir regiono verslo atstovų bendradarbiavimas. Tikimasi, kad pasirašytas dokumentas prisidės prie kokybiškesnių studijų organizavimo ir kitų procesų, susijusių su studijomis, gerinimo.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija


Atgal