Socialinio darbo studijų programos išorinis vertinimas

2017-12-13

Gruodžio 11 d. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta ekspertų grupė vykdė Socialinio darbo studijų programos išorinį vertinimą.

Ekspertų grupės vadovė – Latvijos krikščioniškosios akademijos (Latvijas Krīstigā akadēmija) rektorė, profesorė dr. Skaidrīte Gūtmane (Latvija). Grupėje dirba doc. dr. Marju Medar, Talino universiteto (Tallinna Ülikool Ühiskonnateaduste instituut) Valdymo, teisės ir visuomenės studijų mokyklos docentė (Estija); dr. Christian Stark, Austrijos taikomųjų mokslų universiteto (FH Oberösterreich) Medicininės inžinerijos ir taikomųjų socialinių mokslų mokyklos prodekanas, magistrantūros studijų programos Socialinis darbas vadovas; Saulius Davainis, Respublikinės Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovas (Lietuva); Marija Grinaitė, Vilniaus universiteto bakalauro studijų programos Socialinis darbas absolventė, magistrantūros studijų programos Sociologija antro kurso studentė (Lietuva). Grupės darbą koordinuoja SKVC Studijų vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė Ina Šeščilienė ir projekto veiklų vykdytojas Audrius Steponėnas.

Vizito metu ekspertai susitiko su vertinamos programos dėstytojais, administracija, programos studentais, Studentų atstovybės nariais, absolventais, socialiniais partneriais, susipažino su programos įgyvendinimui skirta materialiąja baze, Biblioteka ir savarankiškų studijų centru, domėjosi studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, įvairiais dokumentais.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos įvertinimo ir akreditavimo. Programa gali būti akredituota 3 arba 6 metams.  

Daugiau apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.

 


Atgal