Šiaulių valstybinė kolegija tapo Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos nare

2017-04-07

Šiaulių valstybinė kolegija vykdo technologijos mokslų srities studijų programas, kasmet parengia per 200 inžinerijos, informacinių technologijų profesinio bakalauro kvalifikaciją turinčių specialistų. Tikimasi, kad įsitraukimas į Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos veiklą sudarys sąlygas glaudesniam mokslo ir verslo bendradarbiavimui rengiant perspektyvius specialistus šalies pramonei.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija (LINPRA) vienija daugiau nei 80 Lietuvos metalo gaminių, plastiko ir gumos, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriaus įmonių.

Kolegijos atstovai Lina Tamutienė ir Remigijus Juknevičius balandžio 6 d. dalyvavo LINPRA prezidiumo posėdyje, kuriame buvo pritarta aukštosios mokyklos įstojimui į asociaciją.

L. Tamutienė ir R. Juknevičius kartu su asociacijos prezidiumo nariais lankėsi UAB KITRON LIETUVA, susipažino su šios įmonės veikla ir pasiekimais.

Asociacija rūpinasi specialistų rengimo kokybės gerinimu – siekdama sustiprinti jų ruošimą, kompetencijų ugdymo kokybę, LINPRA populiarina inžinerines profesijas, atstovauja narių interesams, kai rengiami profesiniai standartai, mokymo programos ir mokymo medžiaga, vertinama studijų kokybė.

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija vykdo neformalųjį studentų mokymą ir įgyvendina studentus įtraukiančius projektus, rengia specialistų atitikties rinkos poreikiams studijas.

Šiaulių valstybinės kolegijos informacija

Asociacijos direktoriaus Gintaro Vildos nuotrauka

 


Atgal