Šiaulių valstybinė kolegija – auganti regioninė bendruomenė

2023-01-05

Šiaulių valstybinė kolegija 2022-uosius apibūdina kaip kupinus nuveiktų darbų, kurių rezultatai ilgalaikiai – naudingi studentams, pačiai aukštajai mokyklai, Šiaulių regionui, visai Lietuvai.

Aukštoji mokykla yra bendruomenė, kurios veikla paprastai apima daugiau nei vien studijas: siekiama sudaryti visas sąlygas studentų asmenybėms augti per skirtingas patirtis, veiklos planuojamos turint tikslą integruotis į regiono ekosistemą ir skatinti jo progresą.

Kaip to siekti sekasi Šiaulių valstybinei kolegijai, šiemet apibendrino ekspertai iš kelių užsienio šalių ir Lietuvos – pavasarį vyko išorinis aukštosios mokyklos veiklos vertinimas. Kolegija akredituota maksimaliam terminui – septyneriems metams.

Sėkmės garantas – partnerystė su regionu

Aukštoji mokykla išsiskiria glaudžiu ryšiu su regionu ir atvira partneryste. Galima pasidžiaugti, kad 2022 metais Šiaulių valstybinės kolegijos draugystė su verslu įgavo naujų formų. Kolegija visuomenei pristatė įmones, įsitraukusias į mecenatų būrį ir pildančias šiemet įsteigtą ŠVK studijų fondą, kuris jau siekia 20 tūkst. eurų. Studentams verslo paskatinimas skiriamas už puikius mokymosi rezultatus, įgyvendinamus projektus, profesinį pasirengimą.

Į būsimųjų specialistų rengimą invenstuoja ne tik Šiaulių regione, bet ir visoje Lietuvoje, kitose šalyse žinomi vardai. Prie finansinio studentų skatinimo prisideda UAB „Cherry servers“ ir „Telia Lietuva“, Šiaulių verslo moterų tinklas, UAB „Bodesa“, UAB „Kalvis“, bendrovė „Ignitis“, UAB „Medicinos linija“, Šiaulių UNESCO klubas (vardinė Kazimiero Šavinio premija). Jau ne vienerius metus stipendiją inžinerijos mokslus studijuojantiems skiria ir mecenavimo kultūrą plėtoja verslininkas, visuomenės veikėjas, Šiaulių pramonininkų asociacijos vadovas Alvydas Stulpinas.

Kolegijos direktorė dr. Lina Tamutienė socialinių partnerių siekį pastebėti studentų potencialą, remti juos vadina reikšmingu indėliu į perspektyviausių ir reikalingiausių specialistų rengimą. Studentams, žinoma, svarbiausia yra aukštojoje mokykloje įgyjamos žinios, ugdomi praktiniai įgūdžiai, bet taip pat svarbu jausti, kad pastangos vertinamos, skatinamas aktyvumas ir siekis realizuoti galimybes.

Studentus remia ir pats miestas. Šiaulių savivaldybė skiria studijų paramą studentams, kurie savo ateitį sieja su Šiaulių įmonėmis ar įstaigomis. Sparčiai atsinaujinančiame ir augančiame mieste veiklą plėtoja progresyvios įmonės, noriai į darbą priimančios Šiaulių valstybinėje kolegijoje parengtus specialistus.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslinę skatinamąją stipendiją visą studijų laikotarpį gauna informatikos ir inžinerijos mokslams priklausančias programas pasirinkę Šiaulių valstybinės kolegijos studentai. Kiekvienais metais Kolegijos studentai patenka tarp Lietuvos Respublikos Prezidentų stipendijų, kurios skiriamos už puikius akademinius pasiekimus įvairiose studijų kryptyse, laureatų.

Net dvi ŠVK vykdomos studijų programos jau pripažintos užsienio investicijų plėtros agentūros „Investuok Lietuvoje“ – Informacinių sistemų technologijai ir  Gamybos inžinerijai suteiktas „Investors‘ Spotlight“ kokybės ženklas.

ŠVK – asmenybę auginančios patirtys

Studentai yra patenkinti sulaukę savo aukštosios mokyklos supratimo ir palaikymo, kai studijas reikia derinti su šeimos, darbo ar kitais įsipareigojimais.

Kad Šiaulių valstybinės kolegijos pasirinkta strategija, nulemianti aukštosios mokyklos įsitraukimą į  regiono gyvenimą, vertybių sistema, kuria pagrįstas santykis su studentais, atitinka stojančiųjų lūkesčius, patvirtina ir 2022 metų priėmimo rezultatai. Kolegijoje studijas šiemet pradėjo daugiau nei 600 įvairaus amžiaus pirmo kurso studentų. Tarp jų – ir tik šiais metais brandos atestatus gavę vaikinai ir merginos, ir tie, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo anksčiau, bet galvoja apie naują profesiją, nori realizuoti gebėjimus ir neformaliu būdu sukauptą patirtį arba tiesiog siekia aukštojo mokslo diplomo.

Pirmo kurso studentų įvairovė įrodo, kad Šiaulių valstybinė kolegija pažadus vykdo realiai, o visuomenėje susidaręs aukštosios mokyklos įvaizdis visiškai atitinka tikrovę. Stojantieji tai vertina savo pasirinkimais – jie įsilieja į glaudžią studentų, dėstytojų, darbuotojų, absolventų, ir aukštosios mokyklos draugų bendruomenę, prisidedančią prie žinių kūrimo ir perdavimo, įgalinančią mokymosi visą gyvenimą ir inovacijų kūrimo perspektyvas.

Šis straipsnis publikuojamas naujausiame žurnalo „Reitingai“ numeryje.


Atgal