Savivaldybės parama studentams

2018-09-13

Šiaulių miesto savivaldybė paskelbė konkursą studijų paramai gauti. 

Studijų paramos gavėjai yra pažangūs Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose studijuojantys pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai ir Šiaulių profesinio rengimo centre besimokantys mokiniai, turintys susitarimą su Savivaldybės  teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją. Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-276 patvirtintas Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašas

Pretendentai studijų paramai gauti atrankos konkursui teikia šiuos dokumentus:

*  paraišką (paraiškos forma);

*  pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje;

*  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;

*  studento pažangumą patvirtinančius dokumentus, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentus su mokymosi rezultatų įvertinimais;

*  susitarimą su Savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga (toliau – darbdavys) dėl įdarbinimo  ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

Dokumentai teikiami  Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės g. 6A, 15 kab., Šiauliai. Detalesnę informaciją  teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė (el. p. sandra.bubliauskiene@siauliai.lt , tel. (8 41) 38 64 75). 

Paraiškų teikimo atrankos studijų paramai gauti konkursui terminas pratęstas iki rugsėjo 21 d.

Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso ir studijų paramos komisijos darbo tvarkos aprašas

Paraiškų atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkursui vertinimas

Informaciją apie Savivaldybės paramą studentams Šiaulių valstybinėje kolegijoje teikia Studijų apskaitos ir paramos studenams skyrius (SAPSS), įsikūręs Kolegijos centriniuose rūmuose (Aušros al. 40), II aukšte, 201 kab. Tel. (8 41) 52 37 69. 


Atgal