Prezidentų vardinės stipendijos – dviem Šiaulių valstybinės kolegijos studentėms

2024-07-09

Už gerus akademinius pasiekimus 29 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams paskirtos prezidentų vardinės stipendijos 2024–2025 studijų metams. Prezidentų vardines stipendijas, pagerbdama Lietuvos prezidentus ir skatindama geriausius studentus, skiria Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Tarp šiemet įvertintų studentų – ir dvi mūsų aukštosios mokyklos atstovės. Sveikiname, didžiuojamės!

Prezidento Kazio Griniaus stipendija skirta Elžbietai Zalogaitei – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentei. Prezidento Algirdo Brazausko stipendiją gaus Simona Balčienė – Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Socialinio darbo studijų programos studentė.

Kandidatai stipendijoms atrenkami pagal jų pasiekimus studijose, mokslinėje, visuomeninėje ir meninėje veikloje. Studentai įvertinami už itin aukštus studijų rezultatus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose ir studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus.

Bakalauro studijų programų studentams skiriamų stipendijų dydis – 275 eurai (5 BSI).

Prezidentų vardines stipendijas Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1995 metais. Kasmet jos skiriamos geriausiai besimokantiems šalies studentams – numatoma iki 30 prezidentų stipendijų. Į jas gali pretenduoti visų aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys valstybės finansuojamose ir nefinansuojamose vietose. Kandidatūras stipendijoms teikia aukštosios mokyklos, jas vertina Lietuvos mokslų akademijos ekspertai.


Atgal