Prašymai socialinėms stipendijoms gauti priimami iki spalio 10-osios

2017-09-13

2017–2018 studijų metų rudens semestre Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų forma valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki spalio 10 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiai, t. y. 123,50 Eur per mėnesį.

Paraiškų registracija ir pildymas tik elektronine forma VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt vykdomas iki 2017 10 10 (įskaitytinai).

SVARBU! Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas, nurodytos www.vsf.lrv.lt – Socialinės stipendijos.

Išsamesnės informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt arba teirautis Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab., tel. (8 41) 52 37 69).


Atgal