Patvirtinti minimalūs reikalavimai stojantiesiems

2021-02-09

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė, kad šiemet stojant į aukštąsias mokyklas minimalūs konkursiniai balai išlieka tokie pat kaip pernai.

Šiemet stosiantiems į aukštąsias mokyklas priėmimo kartelė nesikeičia: kaip ir ankstesniais metais, norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą kolegijose, reikia būti surinkus bent 4,3 konkursinio stojamojo balo.

Konkursinio balo skaičiavimo principai išlieka tokie pat kaip 2020 m. Tai reiškia, kad, stojant į aukštąsias mokyklas, konkursinis balas skaičiuojamas pagal keturių mokomųjų dalykų brandos egzaminų arba metinių įvertinimų rezultatus (bendrojo priėmimo sistema parenka stojančiajam palankiausią dalyko įvertinimo variantą). Mokomųjų dalykų sąrašas skiriasi priklausomai nuo studijų programos, į kurią pretenduojama. Skirtingų dalykų įvertinimai turi skirtingą svorį.

Kai kurių nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų laureatams, profesinių mokyklų absolventams, baigusiems mokyklą su pagyrimu arba turintiems vienerių metų darbo stažą, turintiems ne žemesnį negu 9 brandos darbo įvertinimą, atlikusiems ilgalaikę savanorystę, taip pat baigusiems bazinius karinius mokymus arba atlikusiems privalomąją karo tarnybą pridedama papildomų balų.

Minimalus konkursinis balas nėra vienintelė sąlyga siekiantiems įstoti į valstybės finansuojamas vietas: svarbu atitikti nustatytus minimalius rodiklius. Kaip patvirtinta anksčiau, 2021 m. pretenduojantys gauti valstybės finansavimą studijoms turės būti išlaikę bent tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.

2021 m. stojant į aukštąsias mokyklas taip pat bus atsižvelgiama į mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkį. Į kolegijas galės būti priimami tie asmenys, kurių penkių privalomų mokytis dalykų įvertinimų vidurkis bus ne mažesnis negu 6.

Pagal dabartinį Mokslo ir studijų įstatymą, kokybės kartelės reikalavimai privalomai taikomi tik stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas. Į valstybės nefinansuojamas studijų vietas gali būti priimami ir tie, kurie išlaikys tik vieną valstybinį brandos egzaminą.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje taip pat taikomas 4,3 minimalus konkursinis balas.

Stojantiesiems primename, kad tiesioginis priėmimas (į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) Šiaulių valstybinėje kolegijoje prasidės jau balandžio pradžioje. Bendrojo priėmimo pradžia numatyta birželio 1 dieną.

Konsultuotis dėl priėmimo kviečiame jau dabar! Susisiekime telefonu  8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt.

Besidominčius studijomis ŠVK raginame registruotis į nuotolinę konsultaciją vasario 10 d. 15 val., susitikime online kolegijos priėmimo specialistė pristatys svarbiausius 2021 metų priėmimo akcentus.

Parengta pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją


Atgal