Patvirtinta priėmimo į šalies aukštąsias mokyklas tvarka

2021-04-01

Stojantieji jau gali susipažinti su 2021 m. Bendrojo priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas tvarkos aprašu.

Visą vasarą truksiantis bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas prasidės birželio 1 dieną.

Priėmimą sudarys du etapai: pagrindinis ir papildomas. Pagrindinio priėmimo prašymus stojantieji galės registruoti iki rugpjūčio 5 d., o nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 16 d. bus galima teikti prašymus dalyvauti papildomame priėmime.

Atkreipiamas dėmesys, kad pakito minimalieji reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas vietas (minimalieji rodikliai įvesti 2015 metais, dabartinė jų samprata tinka visiems, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pradedant 2018 m.). Abiturientai, pretenduojantys stoti į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirenkamo dalyko. Pakanka minimalios visų šių egzaminų išlaikymo ribos – 16 balų.

Bus skaičiuojamas ir mokomųjų dalykų metinių įvertinimų vidurkis. Į kolegijas galės būti priimami stojantieji, kurių penkių privalomų mokytis dalykų metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, bus ne mažesnis negu 6.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas vietas asmenims pakanka vieno valstybinio brandos egzamino.

Minimalus konkursinis balas stojant į Šiaulių valstybinę kolegiją – 4,3.  

Primename, kad priėmimo klausimais galite kreiptis jau dabar. Šiaulių valstybinės kolegijos atstovai stojančiuosius konsultuoja šiais kontaktais: telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt. Stojantiesiems aktuali informacija skelbiama ŠVK svetainės skiltyje Priėmimas.

Parengta pagal LAMA BPO informaciją


Atgal