Paskolos rudens semestrui

2017-08-21

Kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias teikia kredito įstaigos, o administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Kolegijos studentams 2017–2018 m. m. rudens semestrą bus teikiamos valstybės remiamos paskolos:

  •  studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies;
  •  gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (1900 Eur);
  •  dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2280 Eur).

 

Studentai, norintys gauti paskolas, privalo VSF tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą ir pateikti VSF adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/. Prašymų-anketų teikimas vykdomas nuo 2017 m. rugpjūčio 21 d. 8 val. iki 2017 m. rugsėjo 15 d. 15 val.).

Tais atvejais, kai studentas, pildydamas prašymą-anketą, nurodė kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolas ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą galima rasti adresu https://vsf.lrv.lt/lt/paslaugos/dokumentu-formos-1) VSF privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai VSF nurodo, kad šių dokumentų pateikti nereikia).

 Smulkesnę ir išsamesnę informaciją apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu www.vsf.lrv.lt/.

 Kolegijoje informaciją teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: Centriniai rūmai, Aušros alėja 40, II aukštas, 201 kab., tel. (8 41) 52 37 69.


Atgal