Pasirašyta pirmoji kompetencijų pripažinimo sutartis

2017-10-11

Šiaulių valstybinės kolegijos ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vadovai pasirašė kompetencijų pripažinimo sutartį, kuri mokslus Biržuose baigusiems asmenims suteiks galimybę lengviau siekti aukštojo mokslo.

Kompetencijų pripažinimo sutartis mūsų kolegijoje pasirašyta pirmą kartą – tai dviejų švietimo įstaigų produktyvaus bendradarbiavimo rezultatas. Dokumentą savo parašais patvirtinę Šiaulių valstybinės kolegijos direktorė dr. Natalija Šedžiuvienė ir laikinai einantis direktoriaus pareigas Dainius Žukauskas džiaugėsi, kad ši sutartis padės Biržų technologijų ir verslo mokymo centro moksleiviams lengviau siekti aukštojo mokslo diplomo.

Sutartis sudaryta siekiant formaliojo švietimo būdu įgytų kompetencijų kaip studijų programos dalies pripažinimo asmenims, norintiems tęsti studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Taip suderintas Mokymo centro profesinio mokymo programų, ne žemesnių kaip 4 lygio pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą, ir Kolegijos studijų programų atitikties sąrašas. Pasirašiusios sutartį šalys tapo lygiateisėmis socialinėmis partnerėmis. Jau įvyko ir pirmieji Šiaulių valstybinės kolegijos studijų programų komitetų posėdžiai su Mokymo centro atstovais, kuriuose derintas studijų ir mokymo programų, įtrauktų į sutartį, turinys.

Tikimasi, kad tokių sutarčių bus pasirašoma vis daugiau ir jos taps populiaresnės – taip, be abejonės, stiprinamas mokslas regionuose, kuriuose vykdomos studijos, apimančios daugelį sričių, reikalingų šiandienos darbo rinkai. Neabejojama, kad kompetencijų pripažinimo sutartis profesinių mokyklų absolventams suteikia naujų galimybių įsilieti į aukštojo mokslo sistemą, naujo dokumento pripažinimas šalies mastu taip pat rodo ir naują valdžios požiūrį – kai atsižvelgiama į turimas, pasiektas kompetencijas.

D. Žukauskas akcentavo, kad jo vadovaujamai įstaigai, kuri nuolat stengiasi prisitaikyti prie rinkos diktuojamų tendencijų, aktyviai vysto tarptautinius projektus, labai padeda Biržų rajono savivaldybė, vietos verslininkai, darbdaviai. Ši sutartis, anot D. Žukausko, atveria dar platesnius vandenis abiejų įstaigų tobulėjimui ir sėkmingam bendradarbiavimui.    

Sutarties privalumais jau sėkmingai pasinaudojo kelios Biržų technologijų ir verslo mokymo centrą baigusios moksleivės, Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkusios Socialinio darbo programą. Įskaičius įgytas kompetencijas, studijos Kolegijoje joms sutrumpėjo kone perpus.


Atgal