Pagrindinis bendrojo priėmimo etapas artėja link pabaigos

2020-08-10

Nors daugeliui vasara – atostogų metas, daliai žmonių šis laikotarpis žymi ir svarbius apsisprendimus. Tie, kurie planuoja nuo rugsėjo tapti studentais, turėtų suskubti pateikti dokumentus bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje. Pagrindinio etapo prašymų teikimas ir koregavimas galimas iki rugpjūčio 18 d. 12 val.

Dauguma abiturientų jau sužinojo savo brandos egzaminų rezultatus. Kai mokyklos išspausdins brandos atestatus (nebūtinai įteiks fiziškai), dalyvaujančių bendrajame priėmime asmenų išsilavinimo duomenys automatiškai pateks į bendrojo priėmimo informacinę sistemą www.lamabpo.lt. Po to bendrojo priėmimo dalyviams svarbu atlikti šiuos veiksmus:

– prisijungus prie savo paskyros bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje pasitikrinti, ar sistema suskaičiavo konkursinius balus į kiekvieną prašyme pateiktą pageidavimą (galima pateikti iki 9 pageidavimų);

– jei balas suskaičiuotas ir matyti, kad pageidavimas konkurse dalyvauja (skiltyje Užpildytas prašymas žiūrėkite stulpelį  Konkurse dalyvauja), viskas gerai, belieka laukti rugpjūčio 22 d. skelbiamų kvietimų studijuoti. Kvietimas bus matomas stojančiajam prisijungus prie savo paskyros;

– jei turite pasiekimų, už kuriuos gali būti skiriama papildomų balų, vertėtų dar kartą atidžiai patikrinti, ar esate tinkamai pateikę informaciją. Priėmimo sistema veikia automatiškai, todėl ne tam skirtoje vietoje pateikta informacija negalės būti įskaityta. Papildomų balų skyrimo kriterijai stojantiems į ŠVK nurodyti ŠVK priėmimo taisyklėse;

– įgijusiems vidurinį išsilavinimą anksčiau ir šiemet papildomai laikiusiems / perlaikiusiems brandos egzaminus reikėtų įsitikinti, kad mokykla išspausdino atitinkamą pažymą. Išspausdinto dokumento duomenys pateks į sistemą automatiškai;

– jei konkursinis balas sistemoje yra suskaičiuotas, bet matyti, kad pageidavimas konkurse nedalyvauja (pelės žymeklį užvedus ant žodelio Ne matoma nedalyvavimo priežastis), tuomet kvietimo į tokį pageidavimą nebus. Tokiu atveju reikėtų nedelsti, kreiptis į priėmimo tarnybą ir individualiai aptarti galimus būdus studijuoti aukštojoje mokykloje;

– planavusiems stoti į valstybės finansuojamas vietas, bet neišlaikusiems minimaliuose reikalavimuose nustatytų valstybinių brandos egzaminų, vertėtų pakoreguoti savo prašymus, ištrinti nedalyvaujančius konkurse pageidavimus, įrašyti mokamų studijų pageidavimus. Įstojusiems į mokamas studijų vietas pažangiems studentams studijų metu bus galimybių pereiti į valstybės finansuojamas. Svarbu žinoti, kad konkursinis balas į valstybės finansuojamas ir į mokamas vietas gali būti skaičiuojamas skirtingai;

– vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2014 m. ar anksčiau minimalūs stojimo reikalavimai dėl valstybinių egzaminų nėra taikomi.

Stojančiųjų amžius neribojamas. Šiaulių valstybinė kolegija visuomet akcentuoja, kad studijoms tinkamo ar netinkamo laiko nėra, svarbiausia noras ir motyvacija.

Primename, kad pagrindinio etapo prašymų teikimas ir koregavimas lamabpo.lt galimas iki rugpjūčio 18 d. 12 val. Kvietimai skelbiami rugpjūčio 22 d.  Studijų sutartys su pakviestais studijuoti šiame etape asmenimis bus sudaromos rugpjūčio 24, 25 ir 26 d. Bus galimybė pasirašyti sutartis ir elektroniniu būdu – rekomenduojame iš anksto pasirūpinti el. parašo priemonėmis. Jų yra įvairių (daugiau apie tai – eparasas.lt). Pasirašyti sutartį gali pats stojantysis arba kitas asmuo, pateikęs priėmimo tarnybai stojančiojo įgaliojimą (patvirtintą notaro arba sudarytą per portalą igaliojimai.lt) ir stojančiojo dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas.

SVARBU: dalyvaujantieji bendrajame priėmime, įgiję vidurinį išsilavinimą 2009 m. ar anksčiau, į bendrojo priėmimo informacinę sistemą turi įkelti skenuotas ar fotografuotas išsilavinimo dokumentų kopijas, kad galėtų būti suskaičiuotas stojamasis konkursinis balas. Suskubkite tai atlikti iki rugpjūčio 18 d. 12 valandos.

Papildomame bendrojo priėmimo etape vyks priėmimas į likusias laisvas po pagrindinio etapo studijų vietas. Prašymų teikimas per www.lamabpo.lt vyks nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 31 d. 14 val.

Šiuo metu vyksta ir tiesioginis priėmimas į Šiaulių valstybinę kolegiją. Šiuo būdu stojama į valstybės nefinansuojamas studijas. Studijų sutartis su kolegija jau yra pasirašę apie pusšimtis asmenų. Priėmimas vykdomas kolegijos priėmimo tarnyboje.

Jeigu dar svarstote, nesate užtikrinti dėl savo pasirinkimo, kyla neaiškumų, kviečiame drąsiai konsultuotis su ŠVK priėmimo tarnybos specialistais – esame pasiruošę atsakyti į visus studijomis mūsų aukštojoje mokykloje besidomintiems asmenims aktualius klausimus.

Stojantieji konsultuojami telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt. Priėmimo tarnyba (Aušros al. 40) dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, 9.00–16.00 val. be pietų pertraukos.

ŠVK – Šiuolaikiškiems, Veikliems, Kuriantiems!


Atgal