Nutraukiame bendradarbiavimą su Rusijos ir Baltarusijos institucijomis

2022-02-28

Šiaulių valstybinė kolegija, reaguodama į Rusijos Federacijos karinių pajėgų nepriklausomoje Ukrainos valstybėje įvykdytus ir tebevykdomus karinius veiksmus, gausių karinių pajėgų sutelkimą Ukrainos ir Baltarusijos teritorijoje, nutraukia bet kokį bendradarbiavimą su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos mokslo ir studijų institucijomis – nebevykdo bendrų veiklų, nepriima šių šalių atstovų.


Šiauliai State University of Applied Sciences, in response to the military actions of the Russian Federation in the independent state of Ukraine, the mobilization of a large number of forces in the territory of Ukraine and Belarus, terminates any cooperation with research and study institutions of the Russian Federation and Belarus - no longer carries out joint activities, does not accept representatives of these countries.


Atgal