Nuotolinis darbas pratęsiamas iki gegužės 31 d.

2020-05-11

Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu šalyje karantino laikotarpis pratęstas iki gegužės 31 dienos.

Patvirtinus tokį sprendimą, darbas ir studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje iki gegužės 31 dienos vyks nuotoliniu būdu.

Studijos vykdomos įvairiais nuotolinio darbo būdais: naudojant nuotolinio mokymo aplinkas MoodleClassroom ir kt; studijų medžiagą pateikiant elektroniniu tekstiniu ar vizualizuotu būdais, konsultuojant studentus el. paštu,  naudojantis socialinių tinklų aplinkomis; Skype, mobilaus telefoninio ryšio ir kitomis realiu laiku bendravimą palaikančiomis priemonėmis. Rekomendacijos dėl vaizdo konferencijų rengimo skelbiamos ČIA. Studentai dėl dalyko studijų konsultuojasi su dėstytojais, o praktikų ir studijų organizavimo klausimais  – su praktikų vadovais, katedrų vedėjais, prodekanais, dekanais.

Nuo gegužės 18 d. praktinius užsiėmimus, kurių negalima vykdyti nuotoliniu būdu, leidžiama vykdyti kolegijos patalpose pagal fakultetų dekanų patvirtintus grafikus, laikantis rekomenduojamų higienos reikalavimų ir vengiant didesnių susibūrimų

Fakultetų administracijų ir katedrų kontaktai:

Sveikatos priežiūros fakultetas

Verslo ir technologijų fakultetas

Esant būtinybei, su administracijos ir kitais darbuotojais galima susisiekti aukštosios mokyklos interneto svetainėje nurodytais kontaktais.

Šiaulių valstybinės kolegijos centriniai rūmai, Verslo ir technologijų fakulteto I ir II rūmai bei Sveikatos priežiūros fakultetas šiuo laikotarpiu bus atrakinti kasdien nuo 8 iki 17 val., todėl, esant būtinybei, į pastatus galima patekti. 

Kolegijos bibliotekose (tiek Verslo ir technologijų fakultete, tiek Sveikatos priežiūros fakultete) lankytojai aptarnaujami darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., leidinius pasiimti ar grąžinti galima tik šiomis valandomis. Konsultavimas ir leidinių pratęsimas vykdomas nuotoliniu būdu. 

Šalyje paskelbto karantino laikotarpiu stojančiųjų prašome dėl konsultacijų į Kolegiją nevykti. Siūlome kreiptis į studentų priėmimo specialistą telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt.

Svarbiausias naujienas kviečiame sekti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėse, šiauliečiams rekomenduojame stebėti naujienas Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.


Atgal