Nuo kovo 16 dienos darbas kolegijoje organizuojamas nuotoliniu būdu

2020-03-16

Atsižvelgdama į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val.

Šalyje paskelbus karantiną, nuo šiandien darbas Šiaulių valstybinėje kolegijoje organizuojamas nuotoliniu būdu. Esant būtinybei, su administracijos ir kitais darbuotojais galima susisiekti aukštosios mokyklos interneto svetainėje nurodytais kontaktais.  

Paskelbus karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, studijos Šiaulių valstybinės kolegijos studentams yra vykdomos nuotoliniu būdu: naudojant nuotolinio mokymo aplinkas Moodle, Classroom ir kt; studijų medžiagą pateikiant elektroniniu tekstiniu ar vizualizuotu būdu bei konsultuojant studentus naudojant el. paštą,  socialinių tinklų aplinkas; Skype, mobilaus telefoninio bei kitas realiu laiku ryšį palaikančias priemones. Studentai dėl dalyko studijų konsultuojasi su dėstytojais, praktikų ir studijų organizavimo klausimais konsultuojasi su praktikų vadovais, katedrų vedėjais, prodekanais, dekanais. 

Fakultetų administracijų ir katedrų kontaktai: 

Sveikatos priežiūros fakultetas 

Verslo ir technologijų fakultetas

Šalyje paskelbto karantino laikotarpiu stojančiųjų prašome dėl konsultacijų nevykti į Kolegiją. Siūlome kreiptis į studentų priėmimo specialistą telefonu 8 615 97 114 arba el. paštu priemimas@svako.lt.

Vyriausybės nutarime dėl karantino viešojo ir privataus sektoriaus veikla apibrėžiama taip:

Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMAS. Stabdomas ugdymo ir vaikų priežiūros procesas, švietimo veikla visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose, ugdymo procesas organizuojamas  nuotoliniu būdu.

NUTARIMAS DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO

Svarbiausias naujienas kviečiame sekti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės interneto svetainėse.

Kaip jau skelbėme anksčiau, Šiaulių valstybinėje kolegijoje, siekiant apsaugoti studentų ir darbuotojų sveikatą, imtasi ir daugiau prevencinių veiksmų:

1. Dėstytojai dirba nuotoliniu būdu, studentams teorinės paskaitos ir konsultacijos taip pat vyksta tik nuotoliniu būdu. Praktiniai užsiėmimai nukeliami į vėlesnį laiką, o praktikos vykdomos pagal priimančiose organizacijose galiojančią tvarką.

2. Baigiamųjų kursų studentams egzaminai organizuojami ir į praktiką išleidžiama nuotoliniu būdu arba viskas nukeliama į vėlesnį laiką.

5. Šiaulių valstybinėje kolegijoje artimiausiu metu nebus vykdomi neformalaus ugdymo užsiėmimai.

6. Iki 2020 m. balandžio 30 d. atšaukti visi tarptautiniai ir vietiniai masiniai renginiai, sustabdyti visi atvykstamojo ir išvykstamojo mobilumo vizitai, darbuotojų komandiruotės į užsienio šalis.

7. Kolegijos bendrabučiuose iki 2020 metų balandžio 30 d. neleidžiama lankytis juose negyvenantiems asmenims.

Prašome visų Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės narių laikytis skelbiamų nurodymų ir saugoti savo bei kitų asmenų sveikatą. Esant poreikiui, veiklos ribojimai galės būti pratęsti. Sekite informaciją interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose.

Kolegijos bendruomenę informuojame, kad tam tikrų asmens duomenų tvarkymas, susijęs su esama situacija dėl koronaviruso (COVID-19) yra suderinamas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pateikia informaciją, aktualią darbdaviams, ugdymo įstaigoms ir kitoms viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoms, išsami informacija skelbiama ČIA.


Atgal