Naujos studijų programos vertinimas

2019-03-06

Vasario 28 d. Verslo ir technologijų fakultete vyko ketinamos vykdyti informatikos mokslų studijų programos Programų sistemos išorinis vertinimas.

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta Lietuvos ekspertų grupė susitiko su vertinamos programos dėstytojais, administracija, socialiniais partneriais – Šiaulių miesto savivaldybės, Verslo inkubatoriaus, UAB „Informacinės sistemos ir technologijos“, MB „Gamybos kodo technologijos“, UAB „Solidus kodas“, UAB „Salda“, MB „Scodingas“, Telia Lietuva AB, UAB „INTUS Windows“, Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Oro operacijų paramos eskadrilės Ryšių ir navigacijos grandies ryšių skyriaus, AB Šiaulių bankas, UAB „Personalo valdymo sistemos“ įmonių atstovais.

Ekspertai susipažino su programai įgyvendinti skirta materialiąja baze. Informatikos inžinerijos katedros atstovai džiaugėsi galėdami pristatyti atnaujintas katedros studentų profesiniam tobulėjimui skirtas erdves: naujai paskirčiai pritaikytą kompiuterių tinklų laboratoriją, perplanuotą, modernia įranga aprūpintą garso ir vaizdo įrašų studiją.

Vizito pabaigoje ekspertų grupės vadovas prof. habil. dr. Rimantas Belevičius pristatė bendruosius pastebėjimus.

Kolegija turėtų gauti ekspertų išvadų projektą raštu per 1 mėnesį nuo vizito pabaigos. Vertinimo išvados bus nagrinėjamos Studijų vertinimo komisijoje, kurioje priimamas sprendimas dėl pritarimo ar nepritarimo ekspertų išvadoms. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, SKVC priims sprendimą dėl programos akreditavimo.

Daugiau informacijos apie vertinimą galima rasti SKVC svetainėje.

Studijų kokybės specialistė
Skaistė Buivytė


Atgal