Naujos studijų programos vertinimas

2017-05-22

Gegužės 26 d. Verslo ir technologijų fakultete lankysis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta ekspertų grupė, atliksianti ketinamos vykdyti studijų programos Gamybos ir logistikos vadyba išorinį vertinimą.

Ekspertų grupei vadovauja prof. dr. Asta Savanevičienė, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Vadybos katedros vedėja;

Ekspertų grupės nariai:

Ingrida Brazionienė, Alytaus kolegijos Vadybos ir inžinerijos fakulteto Inžinerijos katedros vedėja;

Linas Misevičius, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Tarptautinės rinkodaros ir vadybos studijų programos magistrantas (studentų atstovas).

Grupės darbą koordinuoja SKVC vyriausioji specialistė Aušra Leskauskaitė.

Vizito metu ekspertai susitiks su naujos programos rengėjais, numatomais programos dėstytojais, administracijos atstovais, susipažins su auditorijomis, biblioteka ir kita materialiąja baze.

VIZITO DARBOTVARKĖ

Studijų kokybės specialistė

Skaistė Buivytė


Atgal