Naujoji mokslų daktarė: nuo skaičių iki spalvų

2017-11-15

Šiaulių valstybinėje kolegijoje – nauja mokslų daktarė. Verslo ir apskaitos katedros lektorė Rita Bužinskienė tik ką sėkmingai apgynė daktaro disertaciją „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas“ (socialiniai mokslai, ekonomika 04S). 

Rita Bužinskienė papasakojo apie savo kelią į doktorantūrą. Jau po magistro studijų ji supratusi, kad patinka rašyti mokslinius straipsnius, analizuoti, ieškoti naujų idėjų, atlikti mokslinius tyrimus. Ritai buvo įdomu dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose, pristatyti savo analizės rezultatus, pasidalinti įžvalgomis su kitais tyrėjais. Visa tai paskatino įstoti į doktorantūrą ir pradėti nelengvą, tačiau įdomų mokslininko kelią. 

Ritos Bužinskienės disertacijos tema taip pat turi savo atsiradimo istoriją. Dalyvaujant tarptautinėse konferencijose dėstytoją sudomino pranešimai apie intelektinį kapitalą. Pradėjusi labiau domėtis šiuo klausimu, Rita suprato, kad intelektinis kapitalas yra tik dalis nematerialiojo turto, apie kurį jau yra rašę kiti tyrėjai. Būsimoji mokslų daktarė iškėlė prielaidą, kad iš tiesų tyrimo problema slypi giliau. Temą „Įmonės nematerialiojo turto poveikio jos rinkos vertei vertinimas“ Rita pasirinko siekdama atskleisti tikruosius nematerialius išteklius, kuriais disponuoja įmonės, ir turėdama tikslą įrodyti, kokia ekonominė išteklių nauda yra paslėpta. Tokia disertacijos tema aktuali ir svarbi ne tik moksliniu, bet ir praktiniu požiūriu. 

Empirinė medžiaga disertacijai buvo sukaupta analizuojant įmonių finansines ataskaitas ir metinius pranešimus. Tokių tekstų buvo daugiau nei 120, kiekvieną iš jų sudarė daugiau nei 40 lapų. 

Vakarykštei doktorantei visi disertacijos rengimo etapai buvo savaip įdomūs ir svarbūs. Rita sako, kad patiko rengti metodologiją, o įdomiausia buvo kurti teorinį modelį, nors šis darbas tuo pačiu metu buvo ir sunkiausias. Teoriniam modeliui sukurti prireikė daugiau kaip dvejų metų. 

Mokslines žinias ir profesinę patirtį Rita Bužinskienė panaudoja dirbdama su studentais. Disertacijos medžiagą ji gali pasitelkti tada, kai kalba apie nematerialųjį turtą, pabrėžia, kaip svarbu teisingai šį turtą įvertinti, atskleidžia nematerialiojo turto teikiamą ekonominę nauda įmonei. 

Šiaulių valstybinės kolegijos studentams Rita Bužinskienė dėsto dalykus, kurie susiję su apskaita, finansais ir ekonomika. Visi dalykai dėstytojai yra mieli ir įdomūs. Maloniausia yra matyti ir jausti, kad studentus pavyko sudominti tuo, kas kalbama per paskaitas. Toks suvokimas dėstytoją motyvuoja ir skatina tobulinti dėstymo metodus. Rita pozityviai nusiteikusi dabartinių jaunų žmonių atžvilgiu, mano, kad jos studentai yra aktyvūs ir smalsūs, nemėgsta monotonijos. Monotonija nepatinka ir pačiai Ritai, todėl ji nuolat pasirengusi ieškoti naujų būdų, padėsiančių paskaitas padaryti įdomesnes ir įvairesnes.

Rita Bužinskienė pasakoja, kad disertacijos rašymo metu ji buvo pamiršusi savo laisvalaikį. Dabar, kai trečiosios pakopos studijos jau baigtos ir galima džiaugtis socialinių mokslų daktaro laipsniu, Ritai turėtų atsirasti laiko jos didžiausiam pomėgiui – tapybai.

Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus specialistė
Silvija Papaurėlytė-Klovienė


Atgal