Nauji metai Šiaulių valstybinėje kolegijoje – su didelių darbų pradžia

2017-12-06

2018-uosius metus Šiaulių valstybinė kolegija pasitinka pradėdama didžiulius pokyčius: įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) fondų finansuojamą projektą bus iš esmės modernizuota biomedicinos ir technologijų studijų sričių bazė, atnaujintos kitos kolegijos erdvės.

Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros plane numatyti uždaviniai – modernizuoti švietimo įstaigų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymo aplinkas, pritaikyti ugdymo ir mokymosi priemones atsižvelgus į atnaujinamų mokymo ir ugdymo programų reikalavimus, diegti elektronines informacines verslo sistemas. Reaguodamos į tokius siekinius, švietimo įstaigos numato ir savo veiklos gaires.

Šiaulių valstybinės kolegijos strateginio veiklos plano 2016–2018 metams strateginis tikslas – sudaryti kokybiškas sąlygas asmenims įgyti profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasirengti profesinei veiklai. Veiklos prioritetas – studijų sąlygų ir saviraiškos galimybių gerinimas. Siekiant šio prioriteto numatoma modernizuoti studijų bazę ir racionaliai panaudoti Kolegijos materialiuosius ir žmogiškuosius išteklius. Daugiau nei realus žingsnis strateginiam tikslui įgyvendinti yra tik ką startavęs iš ES Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.1-CPVA-V-720-04-0003 „Šiaulių valstybinės kolegijos biomedicinos ir technologijos mokslų studijų sričių bazės modernizavimas bei sveikatinimo erdvių atnaujinimas“.

Šiaulių valstybinė kolegija siekiantiems aukštojo išsilavinimo siūlo daugiau nei 20 studijų programų, rengia informatikos, inžinerijos, socialinių, sveikatos ir verslo vadybos mokslų krypčių grupių specialistus ir teikia profesinio bakalauro laipsnį. Kolegijos absolventai Šiaulių regione ir visoje Lietuvoje yra žinomi kaip puikiai darbo rinkai parengti specialistai, galintys pasigirti ne tik žinių bagažu, bet ir išskirtiniais praktiniais įgūdžiais. Žinoma, tobulėjimui ribų nėra, todėl visą laiką išlieka galimybė stengtis, kad tai, kas yra gerai, būtų dar geriau. Tam ir yra skirtas projektas, kurį parengė ir vykdys Šiaulių valstybinė kolegija.

Įgyvendinamo investicijų projekto tikslas yra pagerinti Šiaulių valstybinėje kolegijoje organizuojamų biomedicinos ir technologijų mokslų studijų sričių programų kokybę ir padidinti šių sričių studijų programų įvairovę, įsigyjant inovatyvios įrangos, atnaujinant praktinio mokymo bazes, biblioteką ir sporto infrastruktūrą.

Įspūdingi jau vien projektą apibūdinantys skaičiai – iš viso tikslams įgyvendinti yra numatyta išleisti daugiau nei 1,5 mln. eurų. Didžioji dalis –  beveik 1,3 mln. eurų – ES fondų lėšos.

Projekto esmę būtų tikslinga nusakyti trimis pagrindinėmis veiklų kryptimis: per visą projekto vykdymo laikotarpį, t. y. nuo 2017-11-13 iki 2019-03-13 numatoma: 1) remontuoti Šiaulių valstybinės kolegijos patalpas ir erdves; 2) įsigyti Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomoms studijoms reikalingos inovatyvios įrangos (taip pat parengti dėstytojus dirbti su šia įranga); 3) įsigyti Šiaulių valstybinės kolegijos inovatyvios įrangos montavimui reikalingų baldų.

Projekto tiksline grupe laikomi Šiaulių valstybinės kolegijos studentai, dėstytojai, dirbantys biomedicinos ir technologijų studijų sričių programose. Technologijų studijų sričių studentai pasibaigus projektui galės savo įgūdžius tobulinti naujai paskirčiai pritaikytoje kompiuterių tinklų laboratorijoje, perplanuotoje garso ir vaizdo įrašų studijoje, gamybos procesų, technologinių procesų automatizavimo laboratorijose. Studentams bus prieinamos moderniausios technologijos, pavyzdžiui, profesionali studijos apšvietimo įranga su nuotoliniu valdymu, profesionalių radijo mikrofonų sistema, medžiagos suvedimo ir priežiūros darbo stotis, duomenų centro programinė įranga ir kt. Gamybos procesų laboratorijoje taip pat atsiras galimybė išmokti naudotis pačia naujausia įranga.

Biomedicinos mokslus pasirinkę studentai dirbs iš esmės atnaujintose patalpose. Numatoma naujai aprūpinti kelias šių mokslų studijų sričiai priklausančias erdves – kūno priežiūros procedūrų, veido ir kūno priežiūros, ikiklinikinės burnos priežiūros, burnos priežiūros klinikinį, intensyviosios slaugos simuliacijos, bendrosios slaugos ir chirurginės slaugos kabinetus, kineziterapijos salę, multifunkcinį kambarį. Bus atnaujintos ir lauko erdvės: Sveikatos priežiūros fakulteto vidiniame kiemelyje planuojama įrengti terapines zonas fitoterapijai, aromaterapijai ir refleksoterapijai, atsiras 50 kv. m lauko auditorija.

Numatoma ir daugiau tiesioginės naudos apskritai visiems Šiaulių valstybinės kolegijos bendruomenės nariams: bus kuriamos sveikatinimo ir laisvalaikio erdvės, atnaujinta ir modernizuota sporto salės infrastruktūra, vadinasi, studentai turės dar daugiau galimybių lavėti fiziškai. Įgyvendinus projektą bus įsigyta inovatyvios įrangos bibliotekos ištekliams valdyti, naujų baldų. Kitaip tariant, pokyčiai bibliotekos išteklių valdymo tvarką padarys lankstesnę ir užtikrins fondų apsaugą.

Tikimasi, kad šio projekto rezultatas bus modernizuota Šiaulių valstybinės kolegijos infrastruktūra, leisianti koleginių studijų procesą padaryti dar kokybiškesnį.


Atgal