Nauja! Individualios priežiūros darbuotojų kompetencijos tobulinimo programa

2024-01-24

Šiaulių valstybinės kolegijos Žinių ir technologijų perdavimo centras pradeda vykdyti naują mokymų programą Individualios priežiūros darbuotojų kompetencijos tobulinimas.

Mokymų trukmė – 8 sav., apimtis – 160 ak. val. Programa akredituota SPPD. Baigusiems išduodami el. pažymėjimai individualios priežiūros darbuotojo profesinėms kompetencijoms tobulinti.

Mokymai organizuojami mišriuoju mokymosi būdu:
– nuotolinis asinchroninis (76 val.) – prisijungus prie sistemos Apps Classroom;
– nuotolinis kontaktinis (50 val.) – pagal sudarytą grafiką;
– kontaktinis auditorinis (34 val.) – pagal sudarytą grafiką Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete, M. K. Čiurlionio g. 16A, Šiauliai.

Programoje numatytos temos:
– Individualios priežiūros darbuotojo profesija.
– Socialinių paslaugų poreikio identifikavimas, teikimas ir kokybės laikymasis.
– Profesinės vertybės socialinio darbo praktikoje.
– Pagalbos poreikio asmeniui identifikavimas.
– Kaip atpažinti ir bendrauti su žmonėmis, turinčiais negalią.
– Asmens kasdienių apsitarnavimo įgūdžių formavimas.

Galimos alternatyvos:
– Pagyvenusių, senų asmenų, asmenų su negalia sveikatos priežiūra.
– Darbas su šeimomis, kuriose auga vaikai iki 2 metų arba vaikas su negalia.

Mokymų dalyviams būtina turėti galimybę bendrauti nuotoliniu būdu (turėti garsą kompiuteryje), GMAIL elektroninio pašto adresą ir kompiuterinio raštingumo įgūdžių (gebėti rinkti tekstą klaviatūra, pridėti dokumentus ir pan.).

Mokymų kaina – 450 Eur. Baigusiems ŠVK individualios priežiūros darbuotojo įžanginius mokymus (40 val.) taikoma 10 proc. nuolaida.

Registracija ir daugiau informacijos
Žinių ir technologijų perdavimo centras
Neformalaus ugdymo koordinatorė Sigita Damanskienė
Tel.: (8 41) 52 41 66, 8 659 79 485, el. p. nuc@svako.lt
Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas, 119 kab. (M. K. Čiurlionio g. 16A)


Atgal