Mokslinių tyrimų sklaidai – dar daugiau galimybių

2021-12-16

Kolegija Lietuvos ir užsienio šalių tyrėjus kviečia teikti straipsnius naujam mokslo darbų leidiniui.

Šiaulių valstybinė kolegija nuo 2022 metų pradeda leisti naują mokslinį leidinį – periodinį recenzuojamą žurnalą „Taikomieji moksliniai tyrimai“.

Kaip teigia vyriausiasis redaktorius prof. dr. Teodoras Tamošiūnas, leidinio išskirtinumas tarp kitų mokslo leidinių pasižymi orientacija į originalių taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatus. „Taikomieji moksliniai tyrimai“ kreipiami į aukštą tarptautinį mokslinį lygį, siekiama pritraukti solidžių Lietuvos ir užsienio tyrėjų darbų.

Žurnalas registruotas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, jam suteiktas periodinio recenzuojamo leidinio ISSN (angl. International Standard Serial Number) numeris. 

Straipsniai leidinyje bus publikuojami laisva prieiga Šiaulių valstybinės kolegijos interneto svetainėje, publikavimas yra nemokamas.

Tyrėjai kviečiami savo tyrimų rezultatus pristatyti anglų arba lietuvių kalbomis. Numatoma, kad mokslo leidinys bus leidžiamas dviem numeriais per metus. Leidinys išskirtinis ir tuo, kad taikomas kaupiamasis numerio rinkimas: perėjęs recenzavimo ir redagavimo procedūras straipsnis bus iš karto publikuojamas, nereikės laukti viso numerio išleidimo. Sudaryta solidi leidinio redaktorių kolegija iš Baltarusijos, Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, Turkijos, Ukrainos ir Vengrijos mokslininkų.

Kolegijos mokslo veiklos koordinatorius prof. dr. Teodoras Tamošiūnas pasidžiaugė, kad naujasis mokslo žurnalas suteiks kolegijos dėstytojams daugiau galimybių publikuoti mokslo straipsnius.

Žurnalo „Taikomieji moksliniai tyrimai“ leidyba organizuojama laikantis akademinės etikos reikalavimų, kurie apibrėžti Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės etikos kodekse. Reikalavimai žurnalo „Taikomieji moksliniai tyrimai“ straipsnių autoriams pateikiami čia.

Kolegijoje jau daugiau nei dešimt metų leidžiamas mokslinių straipsnių rinkinys anglų kalba „Professional Studies: Theory and Practice“. Jis skiriamas kolegijų dėstytojams, studentams, visiems, kurie dirba akademinį darbą ir ieško naujų idėjų profesinių studijų teorijos ir praktikos aspektais. Mokslo žurnalui „Professional Studies: Theory and Practice“ bus siekiama įgyti aukštesnį statusą. Daugiau apie šį leidinį skaitykite čia.


Atgal