Lietuvos aukštųjų mokyklų pareiškimas dėl karinių veiksmų prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę

2022-02-25

Šiaulių valstybinė kolegija, reaguodama į karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę, kartu su kitomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis solidarizuojasi su Ukraina ir reiškia palaikymą jos žmonėms.

 

LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ PAREIŠKIMAS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS KARINIŲ VEIKSMŲ PRIEŠ NEPRIKLAUSOMĄ UKRAINOS VALSTYBĘ


Lietuvos universitetų rektorių konferencija ir Lietuvos kolegijų direktorių konferencija griežtai smerkia Rusijos Federacijos karinius veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę. Lietuvos aukštosios mokyklos solidarizuojasi su Ukrainos aukštosiomis mokyklomis, jų darbuotojais, dėstytojais, studentais ir visa ukrainiečių tauta.

Esame pasirengę šią sunkią valandą panaudoti visus turimus resursus, kad padėtume Ukrainos aukštosioms mokykloms. Taip pat padėsime ukrainiečiams, kurie atvyks ieškoti prieglobsčio Lietuvoje, suteikdami galimybę tęsti studijas ar mokslinius tyrimus, trumpesniam ar ilgesniam laikui įsikurti Lietuvoje.

Šie įvykiai dar kartą parodo, kaip svarbu kurti išsilavinusią, demokratišką, kritiškai mąstančią visuomenę. Mūsų bendra atsakomybė – kartu ugdyti savo valstybę mylinčią ir ginti pasiruošusią jaunąją kartą.

Aukštoji mokykla yra viena svarbiausių institucijų, padedančių valstybei kurti stiprų visuomenės audinį. Solidarumas ir bendra tradicija tokiomis valandomis suvienija visus tikinčius europinėmis vertybėmis, demokratija, žodžio ir minties laisve.

Lietuvos universitetų rektorių konferencijos prezidentas prof. Rimvydas Petrauskas
Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos prezidentas Nerijus Varnas

 


STATEMENT BY LITHUANIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS ON THE MILITARY ACTIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AGAINST THE INDEPENDENT STATE OF UKRAINE


The Lithuanian University Rectors’ Conference and Rectors’ Conference of Lithuanian University Colleges vehemently condemns the military actions of the Russian Federation against the independent state of Ukraine. Lithuanian universities are in solidarity with Ukrainian universities, their staff, teachers, students, and the entire Ukrainian nation. 

We are ready to use all available resources to help Ukrainian universities in these challenging times. We will also help Ukrainians who come to seek asylum in Lithuania by giving them the opportunity to continue their studies or research or to settle in Lithuania for a shorter or longer period.

These events again demonstrate the importance of fostering an educated, democratic, and critical society. Our shared responsibility is to work together to develop a young generation that loves the country and is ready to defend it.

Universities are one of the most important institutions in helping a country create a strong social fabric. The solidarity and shared tradition of universities unite all those who believe in European values, democracy, freedom of speech, and freedom of thought at such times.

President of the Lithuanian University Rectors’ Conference Prof. Rimvydas Petrauskas
President of Rectors’ Conference of Lithuanian University Colleges Nerijus Varnas


Atgal