Lietuvių kalbos ir kultūros kursai Ukrainos piliečiams / Курси литовської мови та культури для громадян України

2022-05-13

Šiaulių valstybinė kolegija organizuoja lietuvių kalbos ir kultūros kursus Ukrainos piliečiams – mokslo ir studijų institucijų studentams, dėstytojams, mokslo darbuotojams, visų sričių švietimo sistemos darbuotojams, kurie po 2022 m. vasario 24 d. pasitraukė į Lietuvą dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Kursai pradedantiesiems vyks kontaktiniu būdu Šiaulių valstybinėje kolegijoje (Aušros al. 40, Šiauliai) gegužės 30–rugsėjo 4 d. du kartus per savaitę anglų arba rusų kalba. Kultūros pažinimui numatyta ekskursijų, edukacijų, susitikimų su vietos bendruomenėmis.

Kviečiame registruotis iki 2022 m. gegužės 22 d. imtinai, užpildant paraišką (pildyti čia).

Kursus finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Pateikiami dokumentai (ar jų kopijos):
1. Motyvacinis laiškas;
2. Dokumentas, patvirtinantis statusą (studento pažymėjimo kopija, darbo sutartis ar kt.);
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. Dokumentas, suteikiantis teisę atvykti ir būti Lietuvoje (išdavimo data – ne ankstesnė nei 2022-02-24).

Kontaktinis asmuo – Rasa Škimelienė, r.skimeliene@svako.lt
 Державна колегія м. Шяуляй (Šiaulių valstybinė kolegija) організовує курси з литовської мови та культури для громадян України. Запрошуємо студентів науково-дослідних установ, викладачів, науковців, працівників системи освіти, які через військову агресію Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року переселилися в Литву.

Курси для початківців проводитимуться в Державній колегії м. Шяуляй (адреса: Aušros al. 40, Šiauliai) з 30 травня по 4 вересня двічі на тиждень англійською або російською мовою. Для ознайомлення з культурою передбачені екскурсії, просвітні заходи, зустрічі з місцевими спільнотами.

Просимо реєструватися до 22 травня 2022 р. включно, заповнивши заяву (заповняти тут).

Курси фінансує Фонд Підтримки Обміну Освітою (Švietimo mainų paramos fondas).

Документи (або їх копії), необхідні для зарахування:
1. Мотиваційний лист;
2. Документ, який підтверджує статус (студентське посвідчення, робочий договір чи інше);
3. Документ, підтверджуючий громадянство;
4. Документ, який надає право в’їзду і перебування на території Литви (дата видачі – не раніше 24-02-2022 р.)

Контактна особа – Раса Шкімелєне (Rasa Škimelienė), r.skimeliene@svako.lt


 

Lithuanian language and culture courses for Ukrainian citizens

Šiauliai State University of Applied Sciences organizes Lithuanian language and culture courses for citizens of Ukraine - students, teachers, researchers, and employees of all areas of the education system of the state scientific and educational institutions who have moved to Lithuania after 24 February 2022 due to the Russian Federation's military actions in Ukraine.

The beginners' course will be held in a contact mode at Šiauliai University of Applied Sciences (Aušros al. 40, Šiauliai) from 30 May to 4 September, twice a week in English or Russian. Excursions, educational activities and meetings with local communities are planned for cultural learning.

Please register till 22 May 2022 by filling in the application form here.

Courses are funded by Education Exchanges Support Foundation (Švietimo mainų paramos fondas).

Following documents (or copies of documents) need to be submited:
1. Motivational letter;
2. Document confirming your status (copy of student ID, employment contract, etc.);
3. Proof of identity;
4. Document granting the right to enter and stay in Lithuania (date of issue not earlier than 24/02/2022).

Contact person - Rasa Škimelienė, r.skimeliene@svako.lt
 

 


Atgal