Laisvai pasirenkami dalykai 2017-2018 m. m.

2017-04-05

Pasibaigus visiems laisvai pasirenkamų dalykų rinkimosi etapams, Kolegijos interneto puslapyje http://lpdes.svako.lt studentai jau gali pasitikrinti, į kurias suformuotas grupes yra įtraukti pagal semestrus ir studijų formas.
Daugiau informacijos teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius – tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt (Centriniai rūmai, 201 kab.).


Atgal