Kviečiame teikti prašymus valstybės remiamoms paskoloms gauti

2021-02-05

Vadovaujantis Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, 2020–2021 studijų metų pavasario semestre Šiaulių valstybinės kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas, kurias administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

2020–2021 studijų metų pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

– studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis.

– gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 50 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2000 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių (1000 Eur).

– dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžių (2400 Eur).

Studentai, norintys gauti paskolas, turi VSF tinklalapyje https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti ir pateikti nustatytos formos prašymą-anketą. Dokumentai teikiami nuo 2021 m. vasario 8 d. (8.00 val.) iki 2021 m. kovo 5 d. (15.00 val.).

Smulkesnės ir išsamesnės informacijos apie paskolas galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje www.vsf.lrv.lt.

Informaciją apie šią ir kitas paramos studentams formas teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius: centriniai kolegijos rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel.: (8 41) 52 37 69, 8 618 23 958, el. p. studijuskyrius@svako.lt. Atkreipiame dėmesį, kad karantino laikotarpiu studentai konsultuojami nuotoliniu būdu.


Atgal