Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

2019-07-24

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 16 punktu, likus lėšų, Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

2018–2019 studijų metų pavasario semestre (socialinė stipendija skiriama 2–4 kursų studentams, likusiam pavasario semestro laikotarpiui – liepos, rugpjūčio mėn.) Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF. Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį.

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);
3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 11 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijos bei studento gimimo liudijimo kopija arba teismo nutarimo kopija apie paskirtą globą).

Paraiškų registracija ir pildymas vyksta tik elektronine forma per elektroninės valdžios vartus VSF tinklalapyje iki rugpjūčio 11 dienos.

Informaciją apie šią ir kitas finansinės paramos galimybes Šiaulių valstybinėje kolegijoje teikia Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrius (centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69, el. p. studijuskyrius@svako.lt). 


Atgal