Kviečiame teikti paraiškas socialinei stipendijai gauti

2019-03-05

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1801 (pakeitimas ir papildymas 2010 m. birželio 16 d. LRV nutarimu Nr. 775) 16 punktu, likus lėšų, Valstybinis studijų fondas (VSF) skelbia papildomą paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą. 

2018–2019 studijų metų pavasario semestre (nuo kovo iki rugpjūčio mėn.) Kolegijos studentai gali gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja VSF.

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį. 

Socialines stipendijas gali gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos, t. y. iki kovo 14 d., studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančius dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas ir studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo apie paskirtą globą kopiją).

Papildomos paraiškos registruojamos ir pildomos tik elektronine forma per elektroninės valdžios vartus VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt prisijungus prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (IS „PARAMA“) vykdomas nuo 2019-03-05 iki 2019-03-14. 

Daugiau informacijos rasite VSF interneto svetainėje https://www.vsf.lrv.lt, dėl šios ir kitų paramos studentams galimybių galima kreiptis į Šiaulių valstybinės kolegijos Studijų apskaitos ir paramos studentams skyrių (Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab., el. p. studijuskyrius@svako.lt, tel. (8 41) 52 37 69). 


Atgal