Kviečiame pildyti prašymus socialinei stipendijai gauti

2018-01-25

2017–2018 studijų metų pavasario semestre Kolegijos studentai galės gauti socialines stipendijas, kurias skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (VSF).

Socialines stipendijas galės gauti studentai, studijuojantys nuolatine ar ištęstine studijų formomis valstybės finansuojamose ar nefinansuojamose vietose ir atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

1. yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (pagal šį kriterijų VSF jokių dokumentų pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai tokius dokumentus pateikti nurodo VSF);

3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (pagal šį kriterijų iki paraiškų pildymo elektronine forma termino pabaigos (vasario 20 d.) studentas privalo pateikti VSF jo socialinį statusą patvirtinančių dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas: abiejų tėvų arba vieno turėto iš tėvų mirties liudijimų kopijas, studento gimimo liudijimo kopiją arba teismo nutarimo kopiją apie paskirtą globą).

Socialinės stipendijos dydis – 123,50 Eur per mėnesį.

Paraiškų registracija ir pildymas vyksta tik elektronine forma VSF tinklalapyje adresu www.vsf.lrv.lt nuo sausio 20 iki vasario 20 dienos.  

Kiekvieną mėnesį, likus lėšų, VSF skelbia papildomus paraiškų teikimus.

Priežastys, kada socialinės stipendijos mokėjimas gali būti nutrauktas, nurodytos ČIA.

Išsamesnės informacijos apie paraiškų pildymo tvarką galima rasti VSF internetiniame tinklalapyje www.vsf.lrv.lt, taip pat studentai konsultuojami Studijų apskaitos ir paramos studentams skyriuje (Kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40, II aukštas, 201 kab. tel. (8 41) 52 37 69.


Atgal